We mogen weer

Op de terrassen klinken stemmen. In de mailboxen stromen de aankondigingen binnen van voorstellingen, tentoonstellingen en concerten.

Alom hoor je ‘We mogen weer!’

Dat klinkt in mijn oren een beetje als koeien die na een lange winter worden losgelaten en met vrolijke sprongen de wei in rennen.

 

Zinvol

We zijn blij. De heropening is met mate en met beperkingen, maar eindelijk kunnen we weer mooie dingen maken en delen. We kunnen weer doen waar we goed in zijn en wat we zo graag doen.

Maar het is meer dan ‘we hebben er zin an’. Juist de live ervaring, anderen deelgenoot maken van de kunst die we maken en in huis hebben, is waar het om gaat.

“Zinvol leven zit hem in de waarde die je hebt voor een ander”. Ik weet niet meer wie dat zei, maar wat mij betreft is het helemaal waar! Van betekenis zijn geeft zin aan het leven. Dat geldt voor de mens en voor elke organisatie.

 

Innovatie in coronatijd

Zo zag ik het ook in de verschillende trajecten die ik begeleidde tijdens coronatijd. In innovatietrajecten ontwikkelden we nieuwe waardeproposities voor nieuwe activiteiten waarin centraal stond: wat bieden we voor wie, wat lost het op, wat voegen we toe?

In het Post Corona LAB van de Theaters Diligentia & Pepijn bijvoorbeeld ontstond zo een nieuwe propositie rondom humor voor museumbezoekers en een talentontwikkelingsproject met lokale theaters.

 

Waardengedreven

In strategietrajecten ging het veel over de waarde die je als culturele organisatie hebt. Waarom zijn we er, wat maakt ons uniek? En wat zijn onze zogenoemde kernwaarden: waar staan wij als organisatie voor? Wat vinden wij belangrijk, wat drijft ons?

Juist in een periode waarin je niet weet hoe de wereld zich ontwikkelt, helpt het als de eigen basis stevig is. Het zorgt ervoor dat je koers zet en toch wendbaar kan blijven. Precies wat in deze tijden van ons wordt verwacht.

Niet in de laatste plaats door het publiek, dat ook wil weten waar je voor staat. Dat vraagt om openheid en stellingname over maatschappelijk urgente thema’s zoals klimaat of inclusiviteit. Waardengedreven organisaties hebben de toekomst!

 

Heropening

De hectiek van de heropening maakt me dan ook enigszins bezorgd. De waan van de dag staat op de stoep. De vaak krappe bemensing zorgt ervoor dat alle aandacht naar de operatie uitgaat zoals de kaartverkoop, horeca, repetities of programmering.

Begrijpelijk, noodzakelijk, maar het kan er ook voor zorgen dat het werken aan de stevige basis en de (door)ontwikkeling van nieuwe dingen doet vertragen. Misschien iets om mee te nemen naar de zomer en daarna?

Waardeproposities ontwikkelen

Zo deden we dat in het online Post Corona Lab

Diligentia & Pepijn