Een interview van cabaretier Marco Lopes met directeur Lucien Kembel over innovatie tijdens de corona-crisis

Theaters Diligentia & PePijn

2020

DE VRAAG

Hoe kunnen we in coronatijd experimenten ontwikkelen in de lijn van onze ambitie voor de komende jaren? 

In 2018/2019 is in de Strategie Sprint het Verhaal van de theaters Diligentia & Pepijn ontwikkeld. Dit is de basis geweest voor het meerjarenplan 2021-24 en de gehonoreerde subsidie aanvraag aan de Gemeente Den Haag.

In november 2020 stond de organisatie aan de vooravond van de uitvoering van het beleidsplan. Maar door corona en de overheidsmaatregelen als gevolg daarvan, heeft de aandacht moeten gaan naar crisismanagement, naar het meerdere malen aanpassen van de programmering en verplaatsen van voorstellingen.

De theaters hebben besloten om de theaters de laatste maanden van het jaar te sluiten. Om daarmee ruimte te creëren zich met alle medewerkers voor te bereiden op de komende tijd.

Om te experimenteren met nieuwe activiteiten. Activiteiten die in de lijn liggen van de ambitie van de theaters voor de komende jaren en die passen bij een post corona tijdperk. En om dat -in deze tijden van thuiswerken- op een vrolijke en positieve manier samen te doen.

 

HET PROGRAMMA

In drie groepen werkten de medewerkers aan de ontwikkeling en doorliepen daarbij dezelfde stappen in het ontwikkelproces. Deze stappen werden op de online academie toegelicht met informatie video’s en praktische materialen.

Het PC LAB begon en sloot af met een gezamenlijke sessie. Tussendoor werkten de teams zelfstandig en waren er sparrings- en feedbacksessies met de leiding van het programma: directeur Lucien Kembel en Anne-Marie Kremer van CultuurOntwerp.

Elke groep kreeg een eigen ontwerpuitdaging mee met de opdracht om voor dit vraagstuk een activiteit te ontwikkelen. In een brainstorm werden in eerste instantie meerdere ideeën bedacht ontwikkelen, om vervolgens te kiezen welk concept de groep tijdens het LAB verder wilde ontwikkelen. Om meer te weten te komen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van het concept hebben de groepen verschillende experimenten bedacht.

 

DE RESULTATEN

Alle groepen hebben mooie concepten ontwikkeld die goed aansluiten bij de strategische doelen van Diligentia en PePijn.

De concepten zijn getoetst bij mogelijke samenwerkingspartners en onderling gepresenteerd en besproken. De korte doorlooptijd van het LAB maakten dat het uitvoeren van de experimenten niet haalbaar bleek: dat is na het PC LAB verder opgepakt.

Het samenwerken – hoewel geheel online- leverde veel energie op. Het bleek maar weer dat humor en creativiteit bij alle medewerkers ruim bedeeld is!

 

DE BETROKKENEN

Alle vaste medewerkers van de theaters maakten deel uit van het Post Corona LAB.