CultuurOntwerp is partner van culturele organisaties die willen vernieuwen. Samen gaan we aan de slag en pakken we concrete vraagstukken aan. We ontwikkelen nieuwe producten en activiteiten en ontdekken waardevolle samenwerkingen.
In op maat gemaakte programma’s scherpen we de visie van de organisatie aan en ontwikkelen we samen een concrete en realistische strategie voor de komende jaren. Ook organiseren we workshops waarin je van vakgenoten leert en werken we in collectieve projecten aan vernieuwing in de sector.
Door onze unieke aanpak leren we een andere manier van werken aan en creëren we een open, innovatieve en ondernemende cultuur. Zo dragen we bij aan toekomstbestendige organisaties die van waarde zijn in een veranderende maatschappij.
Gratis Routeplanner strategie

SUCCESVOL INNOVEREN

In het programma Succesvol Innoveren ontwerp je samen met een multidisciplinair team van medewerkers stapsgewijs een concrete innovatieve oplossing of activiteit. Je leert een nieuwe manier van samenwerken waarin uitproberen en het leren van fouten de ruimte krijgen.

Kijk hoe jij succesvol kan innoveren.

strategie sprint

STRATEGIE SPRINT

In de Strategie Sprint formuleer je samen met jouw team een inspirerende strategie voor de komende jaren. Door er samen aan te werken in actieve werksessies ontstaat er betrokkenheid en energie om met de ambitie aan de slag te gaan.

Bekijk wat de sprint jou kan opleveren.

routeplanner sessie

ROUTEPLANNER SESSIE

In de Routeplanner Sessie leer je in één middag samen met leidinggevenden van andere culturele organisaties meer over de Routeplanner – ons tien-stappenplan. Ook maken we een concrete vertaling naar jouw organisatie en de voorbereiding op een meerjarige subsidieaanvraag.

Kijk hier wanneer de eerstvolgende Routeplanner sessie is!

CultuurOntwerp werkte met: