CultuurOntwerp helpt organisaties in de cultuursector en het onderwijs bij het realiseren van innovatie. In co-creatie verwezenlijken we inspirerende projecten met concrete resultaten.

Practice what you preach

Teams die meedoen aan innovatie programma’s zoals Living Lab weten het; wanneer we een nieuwe oplossing ontwikkelen, testen we meerdere keren. Bij elke test maken we een prototype dat verschillende vormen kan hebben.

Natuurlijk passen we deze aanpak ook toe als we zelf nieuwe producten ontwikkelen. Afgelopen week ging Anne-Marie in gesprek met directeuren van verschillende culturele organisaties.

Strategie Sprint

Je medewerkers betrekken bij de visie van de organisatie. Samen een superscherpe strategie ontwikkelen met doelen voor de komende jaren.

Dit doe je in de Strategie Sprint. Met jouw team, in korte tijd en op een gestructureerde manier. Zo creëer je focus voor de organisatie en leg je een basis voor de toekomst die je kan door vertalen naar strategische plannen, jaarplannen en subsidieaanvragen.

Einde Living Lab

29 maart jl. was de afsluiting van het Living Lab; het innovatieprogramma waarin de afgelopen drie studiejaren meerdere teams van studenten, docenten, medewerkers hebben gewerkt aan concepten voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

In de afsluitende bijeenkomst werden alle resultaten gedeeld met geïnteresseerde studenten, docenten en leden van het College van Bestuur.

Winterjas uit,
het is lente!

In recente publicaties van de Raad voor Cultuur en de minister van OCW is de lente voelbaar. Moest kunst en cultuur in de winter strijden om haar bestaan en de toegevoegde waarde, nu waait er een lentebries. Dit nieuwe seizoen vraagt om een nieuwe jas en meer

Magazine #2!

Kansen voor innovatie

In ons nieuwste magazine duiken we in de lol èn de noodzaak van innovatie. Veranderingen worden uitgediept en succesvolle innovaties ontleed, zowel binnen als buiten de sector.

Vraag hier aan!

cultuurbestel veranderen regio centraal

Nieuwe rol voor regio

Hoe zorg je voor meer samenhang in het cultuurbestel? Of dat culturele instellingen en de overheden goed samenwerken en het aanbod beter aansluit bij de veranderende behoeften van inwoners van Nederland?
In het advies van de Raad van Cultuur krijgen de regio’s een grotere rol.