CultuurOntwerp is partner van culturele organisaties die bewegen in een veranderende maatschappij en blijvend van waarde willen zijn.
In onze programma’s en bijeenkomsten werken we aan de kennis, vaardigheden en werkwijze die hiervoor nodig zijn en ontwikkelen we samen concrete strategieën en nieuwe activiteiten.
download gratis Routeplanner
zitvlees leren van collega's of vakgenoten

Heb jij zitvlees?

Er zijn verschillende manieren om te leren. Je kunt een cursus volgen of een coach inschakelen. Je kunt ook leren door te doen en te zorgen dat je daarbij van elkaar leert, van en met de collega’s in de organisatie.

Leer je het liefst van collega’s in andere culturele organisaties? En ben jij leidinggevende in een culturele organisatie?

Routeplanner sessie

Doe het niet alleen

Wanneer het aankomt op de ontwikkeling van een strategie, wordt vaak gewacht op het beleidsplan van het management. Een plan dat ‘op de hei’ wordt besproken met bestuur of Raad van Toezicht, en vervolgens wordt ‘overgedragen’ op de medewerkers.

Zonde! Maak gebruik van de aanwezige deskundigheid en ervaring. Scherp samen de visie aan en ontwikkel een ambitie die prikkelt en inspireert. De plannen die je vervolgens bedenkt zijn niet alleen beter, medewerkers voelen zich betrokken en zijn enthousiast. Wil je weten hoe je dit toepast? Meld je dan aan voor de Routeplanner sessie op 12 februari 2019!

model samenwerking marketing en programmering

Samenwerking

De samenwerking tussen marketing en programmering is al lang een onderwerp van gesprek, bleek bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van CultuurmarketingVooral de wens van marketeers om intensiever, eerder of soms überhaupt betrokken te worden bij het programma. 

CultuurOntwerp ontwikkelde een model voor deze bijeenkomst die deze verschillen inzichtelijk maakte en die een goede ijsbreker bleek voor het delen van ervaringen en het verzinnen van ideeën voor vernieuwing en verbetering. Nu aan allen de taak om dit mee te nemen naar de eigen organisaties. Niet altijd makkelijk, wel zinvol, en dichterbij na zo’n inspirerende uitwisseling met collega’s!

CultuurOntwerp werkte met: