CultuurOntwerp is partner van culturele organisaties die zich willen blijven ontwikkelen en van waarde zijn in een veranderende maatschappij.
In de programma’s en bijeenkomsten ontwikkelen we strategieën voor de toekomst, antwoorden op strategische vraagstukken en een mensgerichte werkwijze die je blijft toepassen.
Gratis Routeplanner strategie

Antenne

In zijn boek ‘Management and the arts’ stelt de Amerikaan Byrnes dat het de taak is van zowel de kunstmanager als de kunstorganisatie om je zo te organiseren dat je snel en adequaat reageert op de steeds wisselende omstandigheden waarin je opereert.

Lees hier waarom zijn advies uit 1993 nog steeds actueel is.

Routeplanner sessie

Doe het niet alleen

Vraag je dit jaar een meerjaren subsidie aan bij de landelijke of lokale overheid? Dan heb je een goed verhaal nodig!

Om je hierbij stevig op weg te helpen hebben we de Routeplanner Sessie ontwikkeld. Een actieve en actuele middag met andere leidinggevenden uit de culturele sector. De eerstvolgende sessie vindt plaats op dinsdag 4 juni a.s. in Amsterdam. Meld je nu aan!

Raad voor Cultuur advies

Inclusie en innovatie

Het advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ van de Raad voor Cultuur is een oproep om de deuren van het cultuurbestel open te gooien. Om cultuur toegankelijker te maken. Daarbij adviseert de Raad letterlijk om inclusie en innovatie als overkoepelende criteria te zien: alles wat culturele instellingen doen, moet hiervan zijn doordrongen.

Het hele advies – maar ook de samenvatting – van ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ vind je hier.

CultuurOntwerp werkte met: