CultuurOntwerp is partner van culturele organisaties met een maatschappelijke ambitie. Met behulp van de unieke werkwijze ontwikkelen we samen nieuwe strategieën en producten. Zo dragen we bij aan innovatieve en ondernemende organisaties die van blijvende waarde zijn.

Hoe dichten we de kloof?

“Ze komen niet. Wij hebben meer tijd nodig. Hoe doe ik dit erbij, bij mijn normale werk?”

Hoe komen we uit de bubbel en maken we culturele organisaties inclusiever? Hoe integreren we dit in de dagelijkse praktijk? In dit blog aandacht voor een totaal benadering. Waarom die begint bij de vraag waarom je als organisatie bestaat. En welke mindset nodig is om ernaar te handelen.

Strategie Sprint

Je medewerkers betrekken bij de visie van de organisatie. Samen een superscherpe strategie ontwikkelen met doelen voor de komende jaren.

Dit doe je in de Strategie Sprint. Met jouw team, in korte tijd en op een gestructureerde manier. Zo creëer je focus voor de organisatie en leg je een basis voor de toekomst die je kan door vertalen naar strategische plannen, jaarplannen en subsidieaanvragen.

Practice what you preach

Teams die meedoen aan innovatie programma’s zoals Living Lab weten het; wanneer we een nieuwe oplossing ontwikkelen, testen we meerdere keren. Bij elke test maken we een prototype dat verschillende vormen kan hebben.

Deze aanpak passen we natuurlijk ook zelf toe als we zelf nieuwe producten ontwikkelen. Anne-Marie sprak directeuren van verschillende culturele organisaties.

Winterjas uit,
het is lente!

In recente publicaties van de Raad voor Cultuur en de minister van OCW is de lente voelbaar. Moest kunst en cultuur in de winter strijden om haar bestaan en de toegevoegde waarde, nu waait er een lentebries. Dit nieuwe seizoen vraagt om een nieuwe jas en meer

Magazine #2!

Kansen voor innovatie

In ons nieuwste magazine duiken we in de lol èn de noodzaak van innovatie. Veranderingen worden uitgediept en succesvolle innovaties ontleed, zowel binnen als buiten de sector.

Vraag hier aan!

cultuurbestel veranderen regio centraal

Nieuwe rol voor regio

Hoe zorg je voor meer samenhang in het cultuurbestel? Of dat culturele instellingen en de overheden goed samenwerken en het aanbod beter aansluit bij de veranderende behoeften van inwoners van Nederland?
In het advies van de Raad van Cultuur krijgen de regio’s een grotere rol.