De vele uitdagingen waar je als culturele organisatie mee te maken hebt vragen om snel te reageren en steeds inventieve antwoorden te creëren. Daarvoor heb je een wendbare en lerende organisatie nodig. Met ondernemende, capabele medewerkers en een cultuur waar experimenteren en fouten maken onderdeel van zijn.
De organisatie programma’s dragen hieraan bij vanuit het principe leren door te doen. In multidisciplinaire teams worden innovatieve oplossingen, activiteiten of strategieën in co-creatie ontwikkeld. Benodigde vaardigheden worden geoefend en nieuwe manieren van werken én samenwerken ervaren.
De programma’s worden op maat gemaakt. Waar mogelijk vinden werksessies – corona proof – live plaats. Met behulp van onze online academie is het ook mogelijk een levendig en leerzaam online programma vorm te geven.

Succesvol Innoveren Lab

In dit programma zet je jullie eigen laboratorium op. Je leert alle fasen van een innovatieproces kennen en de stappen die erbij horen. Je ervaart hoe co-creatie werkt en krijgt inzicht welke tools hierbij helpen.

In meerdere rondes van het Succesvol Innoveren Lab kom je tot een bruikbare en bewezen oplossing. Daarbij is een manier van werken eigen gemaakt die jullie vaker in gaan zetten!

strategie sprint

Strategie Sprint

Een helder verhaal over wie je bent als organisatie en waar je naar toe wilt. Dat geeft houvast voor iedereen in de organisatie en is herkenbaar voor alle belanghebbenden buiten de organisatie.

In de Strategie Sprint formuleer je dit verhaal – dat bestaat uit de visie en de strategie – voor de komende jaren. Door er samen met collega’s aan te werken ontstaat er betrokkenheid en energie om met de ambitie aan de slag te gaan!

Maatwerk

Organisatie programma’s kunnen ook worden ingezet voor een ander vraagstuk of het trainen van specifieke vaardigheden.

Denk aan het coachen van projectleiders of het begeleiden van de interne organisatie bij de implementatie van een ontwikkelde strategie. Ook eenmalige werksessies geven we vorm.

In een kosteloos strategiegesprek verkennen we jouw vraag waarna we een programma op maat ontwikkelen.