Ontwikkel samen een innovatie die écht werkt

Een innovatie vraagstuk samen met collega’s oplossen, terwijl je kennismaakt met een andere manier van werken. Ontdek hoe je dat realiseert met dit organisatie programma.

LEREN INNOVEREN

Je heb een vraagstuk dat belangrijk is voor de toekomst van de organisatie. Als antwoord hierop wil je iets nieuws ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe activiteiten, programma’s, producten of nieuwe samenwerkingen. Je streeft naar een concreet en duurzaam resultaat.

In de dagelijkse praktijk merk je bovendien dat er andere manieren van werken nodig zijn naast de reguliere. Steeds vaker wordt er in projecten gewerkt bijvoorbeeld of door de afdelingen heen. Er zijn andere samenwerkingspartners bijgekomen, vaak ook uit andere sectoren. Rollen van medewerkers veranderen en bepaalde vaardigheden worden belangrijker.

EIGEN LAB

In het Succesvol Innoveren Lab organiseer je jullie eigen laboratorium. Medewerkers zetten onder begeleiding alle stappen van een innovatieproces. Samen creëer je de innovatieve oplossing. En al doende maak je kennis met een andere manier van werken.

In het Lab:

  • Werk je met een multidisciplinair team van medewerkers samen met verschillende ervaringen, disciplines en expertises
  • Ervaren teamleden de ontwerp aanpak en de iteratieve manier van werken
  • Ontstaat meer inzicht door direct contact met gebruikers en stakeholders en letterlijk naar buiten te gaan
  • Ontwikkel je een innovatie die écht werkt: een oplossing voor het vraagstuk, die aansluit bij de ervaring en behoeften van de mensen om wie het gaat.
  • Wordt de aanwezige creativiteit van medewerkers ingezet voor organisatorische vraagstukken en ondersteunende processen.
  • Dragen teamleden actief bij en worden gestimuleerd talenten op andere manieren in te zetten
  • Doet het team ervaring op met co-creatie en een gelijkwaardige samenwerking met anderen.
Jan Baanstra- expertise en functie werkt

We zijn gewend dat iedereen vanuit zijn eigen expertise en functie werkt. Door samen te werken rondom één vraagstuk, is de vraag niet meer van één iemand, maar is het een gedeeld probleem. Dit gaan we vaker doen binnen De Stilte!

Jan BaanstraZakelijk leider Dansgezelschap De Stilte

Opbouw programma

We starten het programma Succesvol Innoveren met het verkennen van het strategische vraagstuk en het formuleren van de startvraag. Vervolgens ontwikkelen we werksessies op maat, waarbij we in drie stappen toewerken naar het antwoord op je vraag: de concrete innovatie.

Fase 1: Inzicht
In de eerste stap van het ontwerpproces verdiepen we het inzicht in de vraag en verrijken we de informatie die je hebt. In deze stap leer je meer over de eindgebruiker en hoe de huidige situatie wordt ervaren. Je brengt belanghebbenden in kaart, verkent waar kansen liggen voor de oplossing, inventariseert oplossingsrichtingen, bedenkt eerste ideeën, kiest één of enkele ideeën die je verder wilt ontwikkelen en ontwerpt verschillende visualisaties.

Fase 2: Concept
In de tweede stap ontwikkel je de eerste ideeën tot concepten. In deze stap toets je de waardepropositie, ontwikkel je prototypes en eerste versies, test je de prototypes en pas je het concept aan en onderzoek je kritische succesfactoren op uitvoerbaarheid. Je eindigt deze stap met een bewezen concept, een geteste propositie en eerste versie van een blauwdruk.

Fase 3: Praktijk
In de laatste stap ontwikkel je alles wat nodig is om het bewezen concept als activiteit of dienst uit te voeren. In deze stap werk je uit wie het in de praktijk gaat brengen, op welke manier en wat daarvoor nodig is. Je test de business case, werkt de communicatie op hoofdlijnen uit, test of de activiteit werkt en verwerkt laatste aanpassingen. Je eindigt met een goed werkend product of activiteit.

Voorbeeld programma

Hoe kunnen educatieve activiteiten beter aansluiten bij de inhoud van het onderwijs?

5 Jeugdtheater gezelschappen ontwikkelden ieder een geheel nieuw educatief product of activiteit.

Aan de slag

Ben je benieuwd of dit programma of een variatie ervan aansluit bij een vraagstuk van jouw organisatie? Vraag dan een persoonlijk en kosteloos sparringsgesprek aan. Hierin bespreken de vraag, wat je wilt bereiken en wat je als organisatie wilt leren. Het is een (nadere) kennismaking en geeft meteen meer inzicht in het vraagstuk en de mogelijkheden.

Wil je na dit gesprek aan de slag met het Succesvol Innoveren Lab, dan ontwikkelen we een programma op maat. Vanzelfsprekend in co-creatie met jou.

Mare de Groot - methode van echte co-creatie ontwikkeld

CultuurOntwerp heeft een methode van echte co-creatie ontwikkeld. Het is een fijne methodiek die houvast geeft. Het stappenplan helpt, het schetst een kader. Dat is belangrijk als je iets nieuws gaat doen, want dan is het nog lastig om mensen mee te nemen in het proces.

Mare de Grootdirecteur StudentenzakenZuyd Hogeschool

Voorbeeld programma

Hoe verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs in co-creatie met studenten, docenten en medewerkers?

Hogeschool Zuyd betrok studenten bij de verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Marije Duijsens - Anne-Marie deelde haar expertise

Anne-Marie deelde haar expertise over design thinking en creatieve werkvormen.  Ze faciliteerde ons proces, nam het niet over, gaf ons de ruimte maar zat ons ook af en toe achter de broek aan en stelde lastige vragen. Doordat ze dit proces al op vele plekken heeft doorlopen, straalt ze rust uit en geeft ze het vertrouwen dat het goed komt.

Marije DuijsensDocent creativiteit, leiderschap en verandermanagement bij People and Business StudiesZuyd Hogeschool