Doordat Anne-Marie de leiding had ...

Doordat Anne-Marie de leiding had, wordt het licht om een project als Klasse Theater naast de dagelijkse dingen te doen.

David GriethuysenZakelijk leiderHet Houten Huis

Jan Baanstra - Het project Klasse Theater is afgelopen

Het project Klasse Theater is afgelopen, maar werkt nog steeds door. Het heeft een omslag in ons denken gebracht.

Jan BaanstraZakelijk leider Dansgezelschap De Stilte

Benieuwd hoe jij een educatief programma in co-creatie ontwikkelt?

Klasse Theater – vijf jeugdtheatergezelschappen

2015-2016

De vraag

Hoe kunnen educatieve activiteiten beter aansluiten bij de inhoud van het onderwijs? 

Vijf jeugdtheatergezelschappen uit verschillende regio’s in Nederland wilden nieuw aanbod voor hun cultuureducatie creëren. Ze wilden activiteiten of producten aanbieden die een aanvulling vormen op het onderwijsprogramma en bijdragen aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden van kinderen.

Het Houten Huis in Groningen, Holland Opera in Amersfoort, Het Laagland in Sittard, De Stilte in Breda en Kwatta in Nijmegen trokken hierbij samen op.

 

Het programma

In samenwerking met de gezelschappen ontwierpen we het programma Klasse Theater. Hierin werkten zij in co-creatie met leerkrachten en kinderen aan de ontwikkeling van nieuwe educatievormen, waardoor kinderen spelenderwijs expressieve en filosofische vaardigheden aanleren en het eigen kritisch en creatief denkvermogen ontwikkelen.

Elk gezelschap werkte met een eigen ontwerpteam, dat wij begeleidden bij de ontwikkeling van het nieuwe concept. In werksessies leerden de teams meer over co-creatie en kregen ze praktische tools om hiermee aan de slag te gaan. Ook voerden ze zelfstandig opdrachten uit, zoals het interviewen van docenten en kinderen.

Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten presenteerden de gezelschappen de tussentijdse resultaten aan elkaar en was er ruimte voor het delen van ervaringen en het geven van feedback. Hierna werd het idee verder aangescherpt. Dit leverde veel inzicht en herkenning op! Soms leidde het ook tot verhitte discussies, bijvoorbeeld over de relatie tussen het artistiek profiel van het gezelschap en de educatieve activiteit.

 

De resultaten

Alle gezelschappen hebben in Klasse Theater een nieuw educatieproject ontwikkeld. Met Tafelmuziek van Holland Opera leren kinderen al zingend de rekentafels uit het hoofd; met de Schoolkrantgenerator van De Stilte raken ouders meer betrokken bij cultuuronderwijs op hun school.

Met Het Houten Huis in de Klas leren kinderen spelenderwijs te filosoferen; met de Docentenavond van Kwatta is het contact met leerkrachten verdiept; en met Expeditie Binnenwereld van Het Laagland leren kinderen hun eigen krachten en verhalen ontdekken.

Tijdens het project is verslag gedaan op de website klassetheater.org. Hier werden de ervaringen en leerpunten van de gezelschappen gedeeld, in tekst en beeld. Nadat het project was afgelopen is de website aangepast, zodat het nu ook als eindverslag is te lezen.

Daarbij zijn zes filmpjes toegevoegd. Eén filmpje toont het co-creatieproces en de samenwerking tussen de gezelschappen. De andere filmpjes laten zien hoe elk ontwikkeld product of activiteit werkt.

Na afloop van het project hebben de gezelschappen hun bewezen concept verder ontwikkeld. Inmiddels zijn de ontwikkelde activiteiten een vast onderdeel van het educatieve aanbod aan de scholen.

Bekijk hier hoe de ontwikkelde educatie concepten werken.

 

Wie zijn betrokken

Anne-Marie ontwikkelde het programma samen met Jonas. De procesbegeleiding en begeleiding van de teams was in handen van Anne-Marie, daarbij geassisteerd door Quiel Beekman en Wouter van der Hoog.

De gezelschappen Theatergroep Kwatta, Het Laagland, Holland Opera, De Stilte en Het Houten Huis ontvingen voor het project subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds 21. Op Klassetheater is te lezen welke regionale partners betrokken zijn.