Creëer samen een krachtig verhaal over jouw organisatie

 

Een verhaal over je organisatie maken dat inspireert, herkenbaar is en richting geeft.
Ontdek hoe je dat samen met collega’s doet tijdens dit organisatieprogramma.

KEUZES MAKEN

Een helder verhaal wie je bent als organisatie en waar je naartoe wilt, geeft houvast voor iedereen in de organisatie. Het vertelt de ontwikkeling van de organisatie en hoe je die gaat realiseren. Dit helpt bij het maken van keuzes in de dagelijkse drukte en de constante stroom van nieuwe ideeën.

Het is ook een herkenbaar verhaal voor publiek en belanghebbenden zoals subsidiënten en samenwerkingspartners. Het is de basis voor alle externe communicatie en de verdere vertaling naar bijvoorbeeld meerjarenplannen en subsidie aanvragen.

EIGEN SPRINT

In de Strategie Sprint vorm je het verhaal van jouw organisatie samen met collega’s. Het kernteam dat bestaat uit zes tot acht medewerkers, verricht het werk tijdens werksessies en tussendoor. Overige medewerkers hebben een actieve rol in gezamenlijke sessies. Daarnaast bevat het programma een sessie met bestuur of Raad van Toezicht.

In een Sprint:

 • Pak je de ontwikkeling van de strategie aan als een ontwerp proces
 • Werk je in een multidisciplinair team in verschillende rondes (iteraties)
 • Creëer je inzicht in de ontwikkeling van de organisatie
 • Versterkt het besef wat jullie drijft en waar jullie goed in zijn
 • Richt je de blik naar buiten en zie je kansen voor de toekomst
 • Formuleer je een prikkelende ambitie die energie geeft
 • Zet je de koers uit door duidelijke doelstellingen te formuleren
 • Bereid je de implementatie voor door formuleren van concrete acties en voorwaarden

 

Door deze manier van samenwerking

 • verbetert de onderlinge band
 • voelen medewerkers zich gezien en gewaardeerd om hun kennis en expertise
 • vergroot de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie en haar doelen
 • en creëer je meer werkplezier
In De Sprint werk je op een andere manier samen

In De Sprint werk je op een andere manier samen. Collegiaal, zonder hiërarchie. Prettig hoe Anne-Marie dat leidt. Je zit echt samen met haar in het proces. Ze maakt echt contact met de organisatie, is betrokken en dat wekt vertrouwen bij het team.

Leontien WieringDirecteurTheater en centrum voor kunsteducatie Het Klooster

Opbouw programma

Het programma volgt een aantal stappen. De precieze indeling van het programma en de planning van zowel kernteamsessies als gezamenlijke sessies is maatwerk. De looptijd is gemiddeld vijf á zes maanden. Als theoretisch kader wordt gebruik gemaakt van het ‘Visievierluik’ dat is ontwikkeld door Van der Loo, Geelhoed en Samhoud.

Stap 1 Ontwikkelingen in beeld
Wat gaat goed in de organisatie? Wat kan beter? Welke ontwikkelingen spelen in de omgeving en zijn dit kansen of eerder bedreigingen?

Stap 2 Scherpe visie
Het hoger doel komt aan bod, het antwoord op de vraag ‘waarom bestaat onze organisatie?’ Ook worden kernkwaliteiten benoemd en kernwaarden geformuleerd.

Stap 3 Ambitie
Het formuleren van de ambitie voor de komende jaren: wat is dit ‘gewaagde doel’, zoals het in het vierluik wordt genoemd. Waar gaat de energie van stromen?

Stap 4 Van visie naar strategie
Welke stappen moeten we zetten om bij het gedeelde doel te komen? En welke randvoorwaarden zijn nodig?

Stap 5 Uitwerking en implementatie
Een eerste inventarisatie en fasering van de acties die uit de doelstellingen en voorwaarden volgen. Definitieve formuleringen van alle ingrediënten vaststellen zodat ze samen het verhaal vertellen.

Voorbeeld programma

Hoe ontwikkelen we samen met onze medewerkers en docenten een spannende strategie?

Vanuit een inspirerend toekomstbeeld voor Theater en centrum voor Kunsteducatie Het Klooster waar iedereen zin heeft om aan mee te werken!

Aan de slag

Ben je geïnteresseerd in het trekken van Sprint en benieuwd hoe dit programma er voor jouw organisatie uit kan zien? Vraag dan een persoonlijk en kosteloos sparringsgesprek aan. In dit gesprek denken we mee over de strategie ontwikkeling van jouw organisatie en verkennen we de mogelijkheden.

Wil je na dit gesprek aan de slag, dan ontwikkelen we een Sprint op maat. Vanzelfsprekend in co-creatie met jou!

Ik heb geleerd dat investeren in dit soort trajecten...

Ik heb geleerd dat investeren in dit soort trajecten enorm veel oplevert voor onze organisatie. Het heeft nu al invloed of we besluiten sommige dingen wel of niet te doen!

Lucien KembelldirecteurTheaters Diligentia & PePijn

Voorbeeld programma

Hoe zorgen we voor vaste grond onder de voeten: een gedeelde visie over onze theaters?

Theaters Diligentia&Pepijn ontwikkelden hiervoor hun uitdagende doel voor de komende jaren in woord en beeld.

Ik vond het een gave bewijsvoering ...

Ik vond het een gave bewijsvoering dat een visie dus in 5 werksessies te behalen valt! En ook goed om te zien dat met 1 goede werksessie meteen een gehele organisatie meegenomen kan worden én dat zij daarna ook meteen gevoel krijgen bij de visie die er staat. Dit vond ik misschien nog wel de belangrijkste werksessie, omdat dit naar mijn idee zorgt voor de meeste draagkracht.

Stefan ZwartbolMarketeer Theaters Diligentia & PePijn