Leontien Wiering - Pagina Klooster

We hebben in korte tijd echt veel bereikt. We zijn geëindigd met een concrete en realistische strategie. Het programma zat goed in elkaar en had een mooie opbouw.Tegelijkertijd is Anne-Marie flexibel en paste ze het programma aan op onze organisatie: het is geen ‘mal’ waar je ingedrukt wordt.

DirecteurTheater en centrum voor kunsteducatie Het Klooster

Caty Wijmans  - Door de Sprint is  ....

Door de Sprint is ons huidige hoger doel aangescherpt. We weten nu duidelijk wie we zijn en waar we voor staan. Welke onderdelen al heel goed lopen in de organisatie. En welke nieuwe richting we op gaan, de komende 5 jaar. Nieuwe plannen en ideeën die misschien al wel in de hoofden van de mensen zaten, maar nu duidelijk op papier staan.

Caty Wijmansdansdocent, choreograaf en coördinator DansTheater en centrum voor kunsteducatie Het Klooster

Jacqueline Engelhard

Het gaat goed met Het Klooster en we zijn volop in ontwikkeling. Ik werk met plezier! Om het goede te behouden en meer ideeën en plannen uit te werken is het fijn een duidelijke koers te hebben. Zodat we weloverwogen, zonder het spontane te verliezen, onderbouwde keuzes kunnen maken en Het Klooster een belangrijke rol kan blijven spelen in het culturele leven van Woerden e.o.

Hoofd productie en facilitaire zakenTheater en centrum voor kunsteducatie Het Klooster

Theater en centrum voor Kunsteducatie Het Klooster

2018-2019

DE VRAAG

Hoe ontwikkelen we samen met onze medewerkers en docenten een spannende strategie voor de komende jaren?

Het gaat goed met Theater en centrum voor Kunsteducatie Het Klooster in Woerden. Leerlingen weten de cursussen theater, dans en muziek te vinden. De theaterzaal biedt een kwalitatieve en gevarieerde programmering die goed wordt bezocht. Het aantal basisscholen dat deelneemt aan het muziekeducatieprogramma is flink gegroeid.

De organisatie wil vanzelfsprekend voortbouwen op dit succes. Tegelijkertijd heeft het management team ook de ambitie om verder te groeien en meer mensen in de omgeving te bereiken met nieuwe activiteiten. Het management wil de medewerkers een actieve rol geven in de ontwikkeling van de innovatieve toekomstplannen. Het Klooster wil de nieuwe visie en strategie in jubileumjaar 2019 presenteren.

HET PROGRAMMA

Het Klooster koos voor een Strategie Sprint om een krachtig verhaal voor de toekomst te creëren. De Sprint bestond uit vijf werksessies met een kernteam, twee bijeenkomsten met alle medewerkers en een sessie met de Raad van Toezicht.

Het startpunt was de situatie zoals die nu is: Waar zijn we goed in en hoe kunnen we die kwaliteiten verbeteren? Wat is kenmerkend aan de manier waarop alle medewerkers van Het Klooster het werk doen? In deze fase brainstormden we ook over verwachte trends en ontwikkelingen in de omgeving en interessante kansen. Zo ontstond er een gezamenlijk beeld van waar Het Klooster nu staat.

Hoe ziet Het Klooster er in 2025 uit en wat is er dan wezenlijk anders dan nu? In de actieve sessies vormde het kernteam een gezamenlijk beeld van de toekomst. Het gewaagde doel – de ambitie – bleek uit vier doelen te bestaan! Vervolgens onderzocht het team hoe deze doelen bereikt kunnen worden en welke acties hiervoor nodig zijn.

Tussen de sessies met het kernteam door waren er twee gezamenlijke sessies waaraan alle medewerkers deelnamen. Tijdens de eerste sessie onderzochten we onder andere wat medewerkers belangrijk vinden aan het werken bij Het Klooster en hoe je dit terugziet in de praktijk. Dit leidde tot nieuwe definities voor kernwaarden en kernkwaliteiten. In de tweede gezamenlijke sessie verdiepten alle medewerkers zich in de ambitie van Het Klooster en visualiseerden wat er in 2025 over Het Klooster in de krant zou kunnen staan.

DE RESULTATEN

Op het moment dat de Strategie Sprint eindigde, was Het Klooster in het bezit van een gedeelde visie en een concrete strategie voor de komende jaren. Deze zijn verbeeld in het visievierluik en verwoord in het einddocument Het Verhaal. Dit document is de basis voor verdere uitwerking naar het volgende jaarplan en de subsidie aanvraag aan de Gemeente Woerden voor de nieuwe beleidsperiode.

Medewerkers vonden het prettig en waardevol om betrokken te zijn bij de Sprint. Het heeft helderheid gebracht in waar Het Klooster voor staat en de samenhang in de activiteiten. Alle medewerkers staan achter de plannen voor de toekomst en hebben zin om ze verder uit te werken. Op naar het volgende jubileum!

WIE ZIJN BETROKKEN

Deelnemers aan het multidisciplinaire kernteam waren de leden van het managementteam, enkele muziek- en dansdocenten waaronder een lid van de ondernemingsraad en de medewerker marketing. De overige medewerkers waren in de gezamenlijke sessies actief betrokken. Tijdens de Sprint heeft er ook een werksessie plaatsgevonden met de Raad van Toezicht. De Sprint is begeleid door Anne-Marie.