Dinsdag 6 oktober 2021. ‘Het wordt ongetwijfeld pionieren’ hoorde ik zeggen. ‘Het gaat inderdaad om een geheel nieuwe werkwijze. We gaan echt iets nieuws proberen. Noem het een experiment.

Hè? Ik knipperde even met mijn ogen. Herkenbare woorden in een verrassende context: de persconferentie waarin informateurs Remkes en Koolmees uitleggen dat de formatiebesprekingen op een geheel nieuwe leest worden geschoeid.

 

Open proces

Ik luister snel verder: ‘We gaan voor een beknopt regeerakkoord dat de regering vaststelt: daarin staan de doelen die we willen bereiken. Hoe we dat gaan doen wordt uitgewerkt in het regeerprogramma. We zullen moeten kijken hoe het gaat, hoe je dat vorm moet geven.

Dat is een open proces waarbij inbreng van anderen mogelijk is, ook van andere fracties in de oppositie. Maar,’ eindigt Remkes, ‘ze moeten het wel willen: het is een uitnodiging, we kunnen ze niet dwingen!

 

Experimenteren

In deze mailing ging het al eerder over experimenteren als onderdeel van een andere werkwijze. Een proces waarbij co-creatie binnen en bij voorkeur ook buiten de organisatie een onderdeel van is. En waarbij je iteratief, in stappen en steeds lerend per stap, iets nieuws ontwikkelt.

Vaak om een antwoord te ontwikkelen op een strategisch vraagstuk. Maar het kan ook de strategie zelf zijn die je met elkaar wilt creëren, bijvoorbeeld voor een meerjarenplan. Of een regeerakkoord :-).

 

Webinar

Vorig seizoen zoomden we in op het experiment, mede omdat de coronatijd zich ons daartoe uitnodigde. De webinars Slim Experimenteren werden druk bezocht om te leren over de innovatieve werkwijze, de praktische tips en voorbeeldexperimenten van binnen en buiten de sector.

Nu we verder zijn in de tijd en verschillende ervaringen hebben opgedaan, dient de volgende stap zich aan. Hoe maak je het experimenteren onderdeel van de gewone werkwijze?

 

Hoe verder

Wat heb je nodig om het vaker te doen? Wat betekent dit voor hoe je bent georganiseerd, denk aan teams en taakverdeling? Vaak hoor ik, ‘Het uitproberen en leren zit niet in de cultuur van onze organisatie, we hebben er ook geen tijd voor.‘ Wat betekent dat en wat kun je eraan doen?

En wat heeft een andere manier van werken voor gevolgen voor het leiderschap en leidinggeven? Veel vragen, meer dan genoeg voor een volgend webinar dit najaar!

Als jij een vraagstuk hebt waarvan je graag wilt dat die aan bod komt in het nieuwe webinar: laat het me weten. Kijken we ondertussen hoe het experiment in Den Haag loopt, benieuwd of we daar wat van kunnen leren!

Webinar Slim Experimenteren gemist?

Kijk en luister naar de opname