Even niet doorrennen, maar stil staan en hiervoor tijd vrijmaken.” Deze behoefte hoorde ik in 2019 ongeveer in elk coachinggesprek of werksessie. Net als “Dit doen we te weinig.”

Reflectie

Het zette me aan het denken. Want iets nieuws ontwikkelen of een verandering realiseren kan natuurlijk niet zonder reflectie. De cyclus van uitproberen, leren van de uitkomsten, bedenken wat dit betekent voor de volgende stap en weer uitproberen, is essentieel.

Deze iteratieve werkwijze maakt ingewikkelde vraagstukken of veranderingen hanteerbaar. Het maakt dat je eraan durft te beginnen zonder de uitkomst van te voren te weten: je kunt immers tussendoor leren en bijstellen.

Realistische uitkomsten

Het zorgt ook voor realistische uitkomsten die echt een antwoord zijn op de vraag en die aansluiten bij degene voor wie je ontwikkelt. En het draagt bij aan een doorwrochte en gedragen visie en strategie heb ik gemerkt.

De afgelopen tijd ben ik verder in deze behoefte aan reflectie gedoken. En vooral ook in de vraag hoe we daar nog meer bij kunnen ondersteunen.  Resultaat is dat CultuurOntwerp vanaf 2020 online programma’s aanbiedt. Programma’s waarin je in eigen tempo en stapsgewijs leert over een relevant onderwerp. En waarin je met behulp van praktische tools werkt aan een concreet resultaat.

Online programma

Het eerste programma heet Zicht op de toekomst. Hierin ontwikkel je een heldere visie en krachtige strategie en krijg je inzicht in hoe je collega’s en medewerkers hierbij kunt betrekken.

Herkenbare inhoud? Dat klopt! In het programma deel ik jarenlange ervaring en kennis, dus ook uit de Strategie Sprints. In volgende online programma’s komen nog heel veel andere onderwerpen aan bod.

Live

Zicht op de toekomst gaat in februari live. Dat betekent dat ik deze dagen zelf –samen met mijn toffe collega’s – middenin de cyclus zit van bedenken, proberen, testen, aanpassen, etc.

Zo zwoeg ik op hoe ik de enorme hoeveelheid kennis en ervaring overzichtelijk overdraag. Verdiep ik me in andere vormen van presenteren. Ik overwin van onzekerheden (ik ga op camera!). En ik leer nieuwe softwareprogramma’s te gebruiken. Practice what you preach zeggen ze dan :-).

Dappere, nieuwe stappen

2020 wordt een bijzonder jaar. Ik weet dat het voor velen meer dan gewoon spannend zal zijn, gezien de beslissingen die dit jaar zullen vallen over de subsidies voor de komende jaren. Ik hoop dat het goed voor je zal uitpakken.

Ook hoop ik dat we – ondanks, dankzij of los van deze omstandigheden – allemaal mooie, dappere, nieuwe stappen zullen zetten. Ze leveren altijd op. Ook al weten nu nog niet wat.

Meer weten over Zicht op de Toekomst?

Over hoe je een visie en strategie kunt ontwikkelen