Terug van vakantie duikelen in de media de lijstjes ‘Hoe houd ik het vakantiegevoel vast’ over elkaar heen met tips als ‘Plan avondjes vrij’, ‘maak meteen nieuwe vakantieplannen’ en ‘blijf je over kleine dingen verwonderen’. Prima tips, hoewel ik zelf zoek naar hoe ik de momenten van dagdromen of dat ongrijpbare, bijna meditatieve gevoel, dat ik in de vakantie ervaar, behoud.

Reflectie
Wat helpt in de overgang van vakantie naar dagelijkse hectiek vind ik de Staat van het Theater waarmee het Theaterfestival opent. Een moment van reflectie. Beter nog, van gezamenlijke reflectie, waar in de rest van het seizoen vaak weinig tijd voor is.

Staat van de politiek
Dit jaar was De Staat niet echt het startschot, omdat het seizoen al was begonnen toen op 2 augustus de uitslagen van het FPK bekend werden. Bas Heijne sloot hier slim op aan met zijn Staat van het Theater  en de zijns inziens terechte woede naar de politiek die de kunsten heeft laten vallen, toen het erop aan kwam en de schamele tegemoetkoming die er nu misschien komt met de extra miljoenen.

Medeschuldig?
Maar hij toonde aan de hand van de Kersentuin -en zijn herinnering aan de indrukwekkende enscenering van Frans Strijards uit 1987- ook een sector die van een hoogmoedige houding naar de maatschappij en politiek is afgegleden naar een schuldbewuste en deemoedige sector. In zijn tips ‘Hoe hiermee om te gaan’ roept hij ons op om in spiegel te kijken, onze eigen medeplichtigheid te erkennen en dit om te zetten in actie. Omarm de crisis, maak theater! Dat is zijn devies.

Enkele dagen eerder opende Wouter Hillaert het Theaterfestival in Vlaanderen met de State of the Union. Ook hij constateert weeklagen en deemoed en doet een oproep tot actie, tot radicalisering zelfs.

Vernieuwing verder doorvoeren
Interessant is dat zijn oproep tot radicalisering (in zijn definitie; het teruggaan naar de wortels en uitgesproken en consequent durven zijn) gericht is op de organisaties in theater, de ‘achterkant’. ‘Waar zijn het vrije denken en de verbeelding in hoe het theater zichzelf organiseert?’ vraagt Hillaert zich af. Hij constateert dat ‘hoe meer we op het podium een alternatieve kijk verdedigen, hoe meer onze organisaties het doen, zoals we het al jaren doen.’
Volkomen terecht naar mijn mening. En zeer belangrijk dat deze oproep komt vanuit de artistieke kant, de ‘voorkant’! Hillaert roept daarnaast op om als sector samen op te trekken en verbinding te zoeken.

Na de Staat zag ik Lucas de Man in zijn voorstelling De Man door Europa, die zijn worsteling toont met de vragen “Wat kan ik doen in een maatschappij die in noodtempo verandert? Doet het er wel toe wat ik doe?‘.
En toen wist ik het. De tips voor na de vakantie. Het lijstje voor dit seizoen.

Lijstje

  • Maak theater.
  • Geef de creativiteit in jouw organisatie vorm.
  • Bevraag je eigen rol.
  • Trek op met anderen en zoek verbinding.
  • En bezoek het theater, voor vragen, inzicht en verbondenheid!