Academie voor Cultuurmanagement /
Fonds voor Cultuurparticipatie

2018-2020

DE VRAAG

Hoe ontwikkel je je als theater of museum tot een MeeMaakPodium?

Steeds vaker delen culturele instellingen het eigenaarschap met de omgeving. Theaters nodigen het publiek uit om mee te programmeren en musea maken tentoonstellingen met stadsbewoners rondom hun eigen verhalen. Anderen geven jongeren de mogelijkheid – soms zelfs letterlijk de sleutel van het podium – om hun eigen programma te organiseren.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt presenterende organisaties die zich hierin willen ontwikkelen met de subsidieregeling MeeMaakPodia. Bijzonder is dat de podia niet alleen subsidie krijgen, maar ook een tweejarig begeleidingstraject door de Academie voor Cultuurmanagement. Anne-Marie maakt deel uit van het team van sparringspartners dat de podia begeleidt.

 

HET PROGRAMMA

In het begeleidingstraject komen alle gehonoreerde instellingen twee keer per jaar bij elkaar om onderling ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Daarnaast vinden jaarlijks twee gesprekken plaats op locatie met de ‘eigen’ sparringpartner. Anne-Marie begeleidt momenteel drie podia: het Compagnietheater en CC Amstel in Amsterdam en De Nieuwe Regentes in Den Haag.

Vragen die in de gesprekken naar voren komen zijn zeer veelzijdig. Enkele voorbeelden:

  • Hoe ga ik relaties aan met mensen uit de stad en organisaties uit andere domeinen?
  • Hoe maak ik keuzes: welke activiteiten en samenwerkingen doe ik wel, welke niet?
  • Wat betekent dit voor de medewerkers, wat vereist het van hun kunnen?
  • Wat betekent het voor de manier hoe we gewend zijn te werken?
  • Hoe krijg ik de gehele organisatie hierin mee?
  • Hoe betrek ik stakeholders bij deze ontwikkeling?
  • Hoe zorg ik voor structurele financiering van deze activiteiten?
  • Hoe meten we de resultaten van participatie projecten?

 

DE RESULTATEN

De directies en projectleiders van de deelnemende MeeMaakPodia hebben meer inzicht gekregen in participatief werken in het algemeen en in de ontwikkeling van hun eigen organisatie als MeeMaakPodium in het bijzonder. Door de reflectie op de eigen rol zijn ze beter in staat hun organisatie hierin te begeleiden.

 

DE BETROKKENEN

Anne-Marie is lid van het team van sparringpartners dat wordt geleid door de Academie voor Cultuurmanagement. Instellingen die ze begeleidt zijn het Compagnietheater, CC AmstelTheater de Nieuwe Regentes. Het Fonds voor Cultuurparticipatie financiert het begeleidingstraject als onderdeel van de subsidieregeling MeeMaakPodia.