In een van mijn eerste blogs schreef ik over de Social Safari die ik in 2012 volgde bij Kennisland. Voor mij was die week een grote leerervaring die bijdroeg aan de geboorte van CultuurOntwerp. Een leerervaring die kwam op een cruciaal moment: het was het jaar van de afbouw van het Theater Instituut en het ontslag van alle medewerkers. Bezinning op mijn volgende stap was geboden.

Kruispunt

Het was niet het eerste kruispunt in mijn loopbaan. Nadat ik in 5 jaar ZIP Zaken in Podiumkunsten had opgebouwd, uitgebouwd en ook weer afgebouwd, had ik ook zo’n belangrijk moment. Ik creëerde tijd door als interim te werken en zo te ontdekken wat ik wilde en kansen te spotten. De kans die zich aanbood kwam in de vorm van een baan bij het Theater Instituut. Ik greep het met beide handen aan. Wie had kunnen denken dat 4 jaar later een zelfde soort situatie zich zou voordoen?

Prikkelen
Beide keren heb ik overigens heel goed kunnen sparren met een coach. Een coach die prikkelt, meedenkt en voedt, bevestigt en stimuleert: ik gun het iedereen. Om bewust stil te staan bij je eigen ontwikkeling en de keuzes die je kunt maken. Om de zoveel jaar, niet alleen als de organisatie waarvoor je werkt ophoudt te bestaan, natuurlijk! Juist ook op andere momenten.

Wat trouwens ook een aanrader is, zijn intervisiegroepen. In verschillende vormen heb ik ze meegemaakt. Zo bewaar ik hele goede herinneringen aan een groep zakelijk leiders waarmee we eens in de paar maanden uit eten gingen. We deelden ervaringen en gaven feedback. Maar het was ook heel gezellig en inspirerend! Ik moet weer lachen als ik terugdenk aan een hilarische verslag van één van de collega’s over onderhandelingen met acteurs. Openheid, humor, leren van elkaar en lekker eten: perfecte combinatie toch?

Organiseer het zelf
Het zelf organiseren van je eigen scholing, komt bij mij steeds terug. Omdat ik graag leer en er niet zoveel wordt georganiseerd in de sector. En dit zelf organiseren wordt steeds belangrijker!

We zijn nog opgevoed met het idee dat je één soort functie, een bepaalde baan hebt in je hele leven. En dat scholing de opleiding is die je op je 18e volgde, met wat bijscholing in de vorm van cursussen daarna.

Een leven lang leren
Inmiddels schrijft de Onderwijsraad ‘om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, burgers goed opgeleid moeten zijn en hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen’. En lees je over de ontwikkeling van kenniseconomie naar een lerende economie.

Leren is dus essentieel, voor de ontwikkeling van mens en maatschappij. Een leven lang. En een loopbaan zoals die van mij -met de verschillende fasen en functies- kan nog wel eens heel normaal worden!