Sinds woensdag zijn de cultuurgebouwen weer leeg, zonder bezoekers. Het pleidooi van Kunsten ‘92 om culturele voorzieningen open te houden, omdat zij een grote impact hebben op het welzijn en de mentale fitheid van iedereen, mocht geen baat hebben.

Impact van cultuur

Toch is het mooi dat we als culturele organisaties duidelijk neerzetten, dat we daar aan bijdragen: aan het welzijn en de mentale fitheid van iedereen.

Omdat het wel weer een klap is en wéér aanpassingsvermogen vergt, vraag ik me af hoe het met onze eigen fitheid is gesteld. Hoe gaat het met jou? En met je collega’s?

Zeker omdat we grotendeels vanuit huis werken, is het belangrijk om hier aandacht aan te schenken.

Thuiswerken

Bij de eerste lockdown viel me op dat er veel aandacht was voor de voordelen van het thuiswerken, zoals het gebrek aan reistijd en de efficiëntere en kortere Zoom vergaderingen.

Nu blijkt uit onderzoek dat contact met collega’s wordt gemist en er veel eenzaamheid is. Eens te meer wordt (weer) duidelijk dat werk ook staat voor zingeving en het gevoel ergens bij te horen.

Geen nieuws, als werkende in de cultuur weten we dit, toch? We doen dit werk niet zomaar. We geloven in de waarde van cultuur en we willen eraan bijdragen! Maar grote kans dat de dagelijkse operatie en de hectiek door de wisselende maatregelen heeft overheerst de afgelopen tijd.

Motivatie

En waarschijnlijk heeft het gesprek waarom je dit doet en waar je met elkaar naar toe werkt, weinig aandacht gekregen. Terwijl dit is wat motiveert!

Juist waar je samen aan werkt en wat je samen beleeft en bereikt, bindt.

Als het goed is, heb je in je visie en strategie –  of zoals wij het noemen ‘Het verhaal van de organisatie’ – verwoord wat je wil betekenen voor wie, wat je wilt bereiken en hoe je daar gaat komen.

Verhaal

Het is slim om juist nu jullie verhaal erbij te pakken. De ambitie zuurstof te geven. En samen met elkaar te bespreken hoe je hier nu en de komende tijd aan kunt werken.

Deel ervaringen, maar ook de zorgen die leven. Verzin samen een volgende stap. En vertaal die naar je eigen dagelijkse praktijk. Zorg voor een goede sfeer en veel onderlinge interactie. Zo creëer je energie en verbondenheid en investeer je tegelijkertijd in de gezondheid en het welbevinden van elkaar!

Samen doen

Wij begeleiden jouw team en organisatie graag bij het verbinden met het Verhaal en elkaar. Bijvoorbeeld met een kort programma dat bestaat uit een aantal energieke en creatieve online sessies. Neem contact op als je geïnteresseerd bent in meer verbinding in jouw team of organisatie!

Aan de slag met jouw collega's?

Bekijk hier onze programma's voor organisaties

Klassetheater wie ben ik