Ik ben er echt van overtuigd dat seizoen 2020/21 hét experimenteerseizoen wordt.

Gedwongen door de omstandigheden maar ook vanuit het besef dat deze periode kansen biedt.

EXPERIMENTEREN

Kansen om gesprekken te voeren, waar het eerder niet van kwam. Om ideeën uit te proberen, waar normaal de rust en tijd niet voor is. En kansen om te herformuleren hoe je je maatschappelijke rol verder in wilt vullen als organisatie, waar eerder de prestatiedruk en productiedwang de overhand had.

We gaan experimenteren vanuit het idee van het ‘nieuwe normaal’, zoals ik dat in het vorige blog beschreef. We hebben straks een samenhangend aanbod, dat bestaat uit wat we al deden, maar ook uit die activiteiten die we nu uitvinden, uitproberen en testen.

Dit kan online en offline aanbod zijn, voor kleine groepen, grote zalen en op andere locaties, in andere bezettingen, met nieuw repertoire, nieuwe diensten, in nieuwe samenwerkingen, ook met niet-culturele partners, en nog veel meer!

SLIMME AANPAK

Wil je zo’n experiment slim aanpakken, zorg er dan voor dat je niet alleen leert van de inhoudelijke uitkomst, maar ook van de manier van werken. Je wilt immers vaker iets nieuws ontwikkelen.

De ontwerp aanpak – service design thinking of strategic design genoemd – biedt daarbij een goed handvat. Het helpt het innovatieproces te organiseren en is tegelijkertijd creatief, praktisch en oplossingsgericht. Het is een aanpak én een mindset: het is ook een manier van kijken en denken.

MENSGERICHT

Één van de basisprincipes is dat de mens centraal staat. Daarom bestaat de eerste stap van elk innovatieproces uit het verdiepen in de mensen waar het om gaat. Zodat je inzicht krijgt in ervaringen en gevoelens, in hoe de situatie nu werkt. Dat levert vaak meteen ideeën op voor verbetering en aanknopingspunten voor iets nieuws!

Het is geen invuloefening hoe jij denkt dat de ander denkt, doet of voelt. Het is leren van de ander door te kijken, te luisteren en door te vragen. Van daaruit bedenk je vervolgens samen antwoorden of oplossingen die echt aansluiten. Het is daarom ook niet hetzelfde als vraaggericht (“u vraagt, wij draaien”). Er wordt niet eenzijdig een oplossing verzonnen.

EMPATHIE

Het is vooral een empathische houding waarbij je leert over het perspectief van de ander. Dat is wat me jaren geleden toen ik met de aanpak in aanraking kwam, raakte en inspireerde. En nog steeds doet.

Empathie is relevanter dan ooit. Het is dé sleutel tot vernieuwing en verandering. Niet alleen in ons werk, maar in de hele maatschappij.

Wil je het experiment aangaan? En leren hoe je dat slim doet?

Meld je nu aan voor onze mailing en hoor alles over ons nieuwe aanbod