Een fijne kerstvakantie gehad? Ik vond het best lastig om weer op te starten. Energie opgedaan, zin in het nieuwe jaar, verse voornemens op zak, maar het uit de startblokken komen, dat kostte mij even moeite.

Scherp
Tegelijkertijd merkte ik dat die eerste mistige werkdagen in het nieuwe jaar ook iets bijzonders hebben. Omdat ik niet in staat was om meteen haarscherp mijn to do-lijst in te duiken, keek ik door mijn oogharen naar lopende projecten en naar mogelijke nieuwe samenwerkingen.

Zo, merkte ik, zie je eerder grote lijnen. Mijn gedachten gingen naar de thema’s die spelen in de sector, naar ideeën hoe CultuurOntwerp hierbij kan helpen en naar hoe we dat gaan organiseren.

Toekomstmuziek
Zulke mistige momenten duren nooit lang. Het werkritme breekt binnen enkele dagen door en van uitzoomen stap je zo over naar inzoomen. Maar wat zijn ze nuttig! Nadenken over die grotere vragen die vitaal zijn voor de toekomst van je organisatie, maar in het dagelijkse gedrang weinig aandacht krijgen.

Een nieuw jaar is heel clichématig een goed moment. Maar het kan natuurlijk vaker en op elk moment. Het helpt wel, zo’n aanleiding. Wat ook kan helpen, is om jezelf te bevragen, bijvoorbeeld rondom wat er speelt in de organisatie.

Geef het vorm
Hoe is de sfeer, hoe ga je met elkaar om? Doen medewerkers hun werk met plezier? Hoeveel vrijheid en verantwoordelijkheid wordt gevoeld of hoeveel druk? Is er ruimte voor ontwikkeling? Kortom, hoe gaat het in jouw organisatie?

Makkelijk is het niet om hier in een culturele instelling vorm aan te geven. Daarom ook dat de Arbeidsmarktagenda is opgesteld met een flink aantal actiepunten voor verbetering. Met als doel het werken voor iedereen in de sector te verbeteren.

Van binnen naar buiten
Kijk je verder, dan zie je dat ‘de regio’ een thema is. Het advies ‘Cultuur voor stad, land en regio’ dat de Raad voor Cultuur eind 2017 uitbracht, adviseert hoe de rol van de regio vergroot kan worden bij het toekennen van subsidies door de overheid.

Past helemaal in de trend van decentralisatie en het overhevelen van taken en middelen naar lokale overheden. Én bij de gedachte dat de instellingen en overheden in de regio beter kunnen aansluiten bij wat er speelt bij inwoners in de eigen omgeving.

Is dat zo? Hoe ziet dat eruit? Wat of wie is de regio eigenlijk? Hoe goed ken je alle inwoners, bezoekers en niet-bezoekers? Wat heb je nodig om die aansluiting te verbeteren? Wat is je ambitie hierin?

Breder kijken
Het zijn enkele thema’s die dit jaar zeker een rol van betekenis zullen spelen. Waar we vanuit CultuurOntwerp graag aan mee werken en over schrijven. Op zoek naar kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Één zekerheid hebben we: elke verbetering kan alleen in samenwerking worden gerealiseerd. Met mensen van binnen en buiten de organisatie en de sector. Verschillende kennis en kunde is nodig en diversiteit in ervaringen en manieren van kijken. Alleen samen ben je geniaal, zoals Harvard professor Linda Hill onderzocht en zo helder uitlegt.

Samen uniek
Niet voor niets is samenwerken één van de 21e eeuwse vaardigheden. Dat lijkt vanzelfsprekend en niet vernieuwend. Het kan zelfs tegenstrijdig lijken omdat je als culturele instelling door subsidiënten en publiek juist wordt beoordeeld op uniciteit en onderscheidende kwaliteiten.

Maar door mijn oogharen zie ik dat het kan en dat het verandert! Ik verheug me op verdieping in samenwerking en de concrete en zinnige oplossingen die dit oplevert. Ik ben klaar voor het nieuwe jaar, jij ook?