Tijd om te delen

Ik zit op het bankje in de voortuin. Ik voel de zon op mijn gezicht. De zon die zo aan het begin van de lente al wat meer kracht krijgt.

Me voedt met haar stralen. Ook mijn krachten nemen weer wat toe.

Het is maart 2022. De behandeling is alweer twee maanden geleden afgerond. Ik ben wat onrustig. Want hoewel dit prettig is zo, wil ik wat doen. Ik wil delen!

 

CULTURELE SECTOR

Ik schrijf in het blog Samen op weg naar herstel dat ik zie dat ik niet de enige ben die aan het herstellen is. De hele culturele sector is aan het herstellen van de coronatijd.

Hoe komen we weerbaar en wendbaar uit de crisis?’, wordt gevraagd. Een vraag die wat mij betreft niet alleen op de sector van toepassing is, maar ook op organisaties en op ons allemaal: werkenden in de culturele sector.

 

FASEN VAN VERNIEUWING

Het is nu een jaar later. Mijn persoonlijke onderzoek heb ik voortgezet. En het blijkt niet alleen over herstel te gaan maar meer nog over vernieuwing!

Als ik nu terugkijk zie ik grofweg ik drie fasen. De fase van de crisis zelf, het sleutelmoment zoals ik dat in het vorige blog noemde. Met vragen als; Waar bevind ik me? Waar kom ik vandaan? Wat is er gebeurd, wat is me overkomen?

De tweede fase gaat over niet te snel tot actie komen. Nog even op de bodem blijven zitten. Om daar uit te zoeken waar je je op wilt richten. Welk verlangen komt naar boven? Bij mij ging dat duidelijk over het delen van inzichten en samen verder komen.

De volgende fase tot slot gaat over het vormgeven van de vernieuwing.. Hoe ziet de toekomst eruit? Kan ik mijn verlangen omzetten in een concrete nieuwe stap? Hoe zet ik hierbij verbeeldingskracht in?

 

NIEUW WEBINAR

Een concrete (en spannende) stap die ik ga zetten, is dat ik een nieuw webinar ga geven waarin het bovenstaande allemaal aan bod komt met als titel: Van crisis naar creatie.

Het zal gaan over persoonlijke vernieuwing en jezelf opnieuw uitvinden. Over onderzoeken en leren. Een proces dat wederom ook herkenbaar is voor organisaties en vertaalbaar naar de werkpraktijk.

Ik deel graag mijn inzichten, maar ook de bronnen die ik erbij heb gepakt, de boeken die me hebben geholpen, de ervaringen die me kracht hebben geven, de mensen die me hebben geïnspireerd, etc

 

UITWISSELING

Tegelijkertijd ben ik ontzettend benieuwd hoe het jou is vergaan in de coronajaren en het herstel erna. Ik hoor dat er tijd was voor verdieping maar ook ‘we zijn nu weer allemaal als vanouds aan het rennen’. Hoe is dat bij jou?

Uit ervaring weet ik dat het lastig is in onze sector om tijd te nemen voor reflectie. Ik zie het webinar dan ook als een gezamenlijk moment van reflectie en uitwisseling. Het lijkt me super als je komt, je bent welkom!

Van crisis naar creatie

Een persoonlijk verhaal, een herkenbaar webinar

webinar van crisis naar creatie