Ontwikkel een succesvolle innovatie die écht werkt

Je zit met een ingewikkeld vraagstuk, waarvan je weet dat het belangrijk is voor de toekomst van de organisatie. Daarom wil je nieuwe activiteiten ontwikkelen of nieuwe samenwerkingen aangaan. Bijvoorbeeld op het gebied van publieksbereik, participatie, educatie of digitalisering.
Je wilt hier meer van weten, het beter begrijpen. Daarbij wil je dat de medewerkers van jouw organisatie zich een andere manier van werken eigen maken: in co-creatie, gestructureerd en ondernemend iets nieuws ontwikkelen. Hoe pak je dat aan?

Vernieuwing

Dat is een goede vraag, want niet alle pogingen tot innovatie zijn succesvol. Vernieuwingen kosten vaak veel tijd. Misschien twijfel je of je voldoende kennis in huis hebt om de nieuwe plannen goed te ontwikkelen. Of vraag je je af hoe je dit in alle drukte gaat begeleiden en heb je behoefte aan een kartrekker en procesbegeleider.

Een oplossing die werkt

Je wilt een innovatie die écht werkt. Een oplossing voor het vraagstuk, die aansluit bij de ervaring en behoeften van de mensen om wie het gaat. Met een praktisch uitvoerbaar en duurzaam resultaat. En je wilt de geleerde lessen en de nieuwe manier van werken meenemen naar de dagelijkse praktijk. Dit is precies wat het programma Succesvol Innoveren brengt.

Ervaar het ontwerp proces

Succesvol innoveren

In dit programma:
  • ontwerp je met een multidisciplinair team van medewerkers stapsgewijs een concrete oplossing of activiteit;
  • doet het team goede ervaringen op met een nieuwe manier van samenwerken, waardoor medewerkers van de verschillende disciplines elkaar ook na het programma beter weten te vinden;
  • wordt een organisatiecultuur gestimuleerd waarin uitproberen, doen en het leren van fouten de ruimte krijgen. Het vertrouwen bij de medewerkers groeit en de angst om fouten te maken wordt kleiner;
  • doe je met elkaar ervaring op in gesprekken met anderen buiten de organisatie. Je leert de mensen voor wie je het doet en met wie je werkt beter kennen;
  • gebruik je de aanwezige creativiteit van medewerkers voor organisatorische vraagstukken en ondersteunende processen.
Mare de Groot betrokken professionals

We wilden studenten meer bij Zuyd Hogeschool betrekken. Tot dan toe waren het steeds losse, eenmalige contacten: we consulteerden hen en wat we daarmee zouden doen was vrijblijvend. Onder leiding van CultuurOntwerp hebben we in het project Living Lab gelijkwaardig samengewerkt. We merkten dat je studenten heel goed kunt betrekken. Ze voelden zich medeverantwoordelijk en behandeld als een aankomend professional. Met name dat laatste bleek zeer belangrijk voor ze.

Mare de Groot directeur Studentenzaken - Zuyd Hogeschool

Programma

We starten het programma Succesvol Innoveren met het verkennen van het strategische vraagstuk en het formuleren van de startvraag. Vervolgens ontwikkelen we werksessies op maat, waarbij we in drie stappen toewerken naar het antwoord op je vraag: de concrete innovatie.
Stap 1: Inzicht
In de eerste stap van het ontwerpproces verdiepen we het inzicht in de vraag en verrijken we de informatie die je hebt. In deze stap leer je meer over de eindgebruiker en hoe de huidige situatie wordt ervaren. Je brengt belanghebbenden in kaart, verkent waar kansen liggen voor de oplossing, inventariseert oplossingsrichtingen, bedenkt eerste ideeën, kiest één of enkele ideeën die je verder wilt ontwikkelen en ontwerpt verschillende visualisaties.
Stap 2: Concept
In de tweede stap ontwikkel je de eerste ideeën tot concepten. In deze stap toets je de waardepropositie, ontwikkel je prototypes en eerste versies, test je de prototypes en pas je het concept aan en onderzoek je kritische succesfactoren op uitvoerbaarheid. Je eindigt deze stap met een bewezen concept, een geteste propositie en eerste versie van een blauwdruk.
Stap 3: Praktijk
In de laatste stap ontwikkel je alles wat nodig is om het bewezen concept als activiteit of dienst uit te voeren. In deze stap werk je uit wie het in de praktijk gaat brengen, op welke manier en wat daarvoor nodig is. Je test de business case, werkt de communicatie op hoofdlijnen uit, test of de activiteit werkt en verwerkt laatste aanpassingen. Je eindigt met een goed werkend product of activiteit.
David Griethuysen-gids

We zochten een impuls voor vernieuwing. Een gids die ons daar doorheen hielp. CultuurOntwerp was die gids

David Griethuysen Zakelijk leider - Het Houten Huis

Persoonlijk advies

Wil jij ook een innovatie die écht werkt? Vraag dan een persoonlijk adviesgesprek aan. Dit telefoongesprek is vrijblijvend en kost je niets. We bespreken de vraag van jouw organisatie, wat je wilt bereiken en wat je als organisatie wilt leren. Het is een (nadere) kennismaking en geeft vaak meer inzicht in je eigen vraagstuk.
We verkennen of het programma Succesvol Innoveren past bij jouw vraag. Wil je na dit gesprek aan de slag met Succesvol Innoveren, dan maken we een programma op maat. Ook dat doen we in overleg met jou.

Veelgestelde vragen

 

Ligt de nadruk op het ontwikkelen van de innovatie of op het leren hoe je kunt innoveren?
Goede vraag. Het is 50-50. Een concreet eindresultaat – een oplossing voor het vraagstuk – is natuurlijk cruciaal voor het succes van het programma. Tegelijkertijd weten we ook dat je als organisatie meer uitdagingen zult tegenkomen. Daarom zetten we erop in dat medewerkers ook na het programma het geleerde in de praktijk kunnen brengen.
Kan ik dit programma alleen met medewerkers van mijn eigen organisatie doen of kan het ook met collega’s van andere organisaties?
Het is heel interessant om met collega’s uit te wisselen en van elkaar te leren op een onderwerp dat jullie bindt. Dat kan worden gecombineerd in een Succesvol Innoveren-traject. Je werkt dan met jouw team aan een vraagstuk en komt tussendoor samen met andere organisaties om ervaringen te delen en feedback te geven. Zo werkten we bij het project Klasse Theater. Het is trouwens ook mogelijk om meerdere teams samen te stellen binnen één organisatie, dat was het format bij Living Lab.
We hebben een beperkt budget. Kan ik subsidie aanvragen voor Succesvol Innoveren?
Afhankelijk van het onderwerp van het programma is het soms mogelijk om subsidie aan te vragen voor een project. Bijvoorbeeld bij het Amsterdams Fonds voor de KunstFonds voor Cultuurparticipatie of het Mondriaan Fonds.
Marije Duijsens Docent creativiteit, leiderschap en verandermanagement Zuyd

Anne-Marie deelde haar expertise over design thinking en creatieve werkvormen.  Ze faciliteerde ons proces, nam het niet over, gaf ons de ruimte maar zat ons ook af en toe achter de broek aan en stelde lastige vragen. Doordat ze dit proces al op vele plekken heeft doorlopen, straalt ze rust uit en geeft ze het vertrouwen dat het goed komt.

Marije Duijsens Docent creativiteit, leiderschap en verandermanagement bij People and Business Studies - Zuyd Hogeschool

Jan Baanstra-gedeeld probleem

We zijn gewend dat iedereen vanuit zijn eigen expertise en functie werkt. Door samen te werken rondom één vraagstuk, is de vraag niet meer van één iemand, maar is het een gedeeld probleem. Dit gaan we vaker doen binnen De Stilte!

Jan Baanstra Zakelijk leider - Dansgezelschap De Stilte

Met ons samenwerken?

We kennen de ins en outs van het runnen van een organisatie in de kunsten of cultuureducatie. We zijn op de hoogte van ontwikkelingen in het veld en in de maatschappij en zien de uitdagingen die culturele organisaties treffen. We beschikken over een eigen werkwijze waarin kennis en ervaring van ontwerpdenken (‘design thinking’), organisatieontwikkeling en ondernemerschap samenkomen. We zien ernaar uit om met jou en jouw organisatie succesvol te innoveren!

Wil jij succesvol innoveren?