Ontwikkel een succesvolle innovatie die écht werkt

Als culturele organisatie werk je in een complexe omgeving waarin veel in beweging is. Je hebt te maken met veel belanghebbenden en allen verwachten iets anders. Wensen van het publiek veranderen als het gaat om het programma. Door de lagere subsidies van de overheid zijn de budgetten onder druk komen te staan. Er is veel potentieel publiek dat jouw organisatie niet bereikt. In het debat ligt de nadruk op de maatschappelijke rol van de culturele instelling.

In deze veranderende omgeving wil je een waardevolle bijdrage leveren en een stevige positie van de organisatie creëren, ook in de toekomst. Je realiseert je dat het daarvoor nodig is om andere samenwerkingen aan te gaan, nieuwe activiteiten te ontwikkelen en met andere mensen in gesprek te raken. Hoe ga je dat doen?

Vernieuwing

Dat is een goede vraag want niet alle pogingen of projecten die worden ondernomen zijn succesvol. Soms kost het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en nieuwe samenwerkingen erg veel tijd. En blijft het bij een eenmalig project, terwijl het de bedoeling was dat er meer uit zou voortkomen. Dat roept de vraag op of het de moeite waard is geweest gezien alle tijd en middelen die het heeft gekost.

Misschien twijfel je of jullie voldoende kennis en de vaardigheden in huis hebben om een nieuwe activiteit of programma goed te ontwikkelen. Er komt immers veel bij kijken. Of heb je behoefte aan een katalysator die de innovatie opstart en iedereen betrekt.

Een oplossing die werkt

Het is mogelijk dat het proces niet te veel tijd kost en gestructureerd verloopt. Dat een innovatie wordt ontwikkeld – in welke vorm dan ook – die écht werkt. Dat het een antwoord is op de gestelde vraag en het doel wordt bereikt. Een praktisch uitvoerbare activiteit die aansluit bij de behoeften van diegenen om wie het gaat.

Daarbij worden medewerkers door deze ervaring gestimuleerd zijn om op een andere manier te werken. En worden vaardigheden versterkt zodat de nieuwe werkwijze en werkhouding ook na het project worden voorgezet.

Ervaar het ontwerp proces

  • In dit programma ontwerp je met een multidisciplinair team van medewerkers stapsgewijs een concrete oplossing of activiteit.
  • Je leert de fasen van een ontwerpproces kennen en maakt kennis met tools die je hierbij kunt inzetten.
  • Het team doet goede ervaringen op in het samenwerken op een andere manier, waardoor medewerkers van de verschillende disciplines elkaar ook na het programma beter weten te vinden.
  • Meedoen aan het programma stimuleert een cultuur in de organisatie van uitproberen, doen en het leren van fouten. Het vertrouwen groeit bij de medewerkers en de angst om fouten te maken wordt kleiner.
  • Je doet met elkaar ervaring op in het in gesprek met anderen buiten de organisatie. Je leert de mensen voor wie je het doet en met wie je werkt beter kennen.
  • Je gebruikt de aanwezige creativiteit van medewerkers voor organisatorische vraagstukken en ondersteunende processen zoals educatie, marketing en publiekswerk.
Mare de Groot betrokken professionals

We wilden bij Zuyd Hogeschool studenten betrekken. Tot dan toe waren het steeds losse, eenmalige contacten. Wij consulteerden hen en het was vrijblijvend wat we ermee zouden doen. Onder leiding van CultuurOntwerp hebben we in het project Living Lab gelijkwaardig samengewerkt. We hebben gemerkt dat je studenten heel goed kunt betrekken. Ze voelden zich medeverantwoordelijk en behandeld als een aankomend professional. Met name dat laatste is zeer belangrijk voor ze.

Mare de Groot directeur Studentenzaken - Zuyd Hogeschool

Persoonlijk strategiegesprek

Wil jij een innovatie die écht werkt? Vraag hier een persoonlijk strategiegesprek aan. Dit telefoongesprek is vrijblijvend en kost je niets. We bespreken de vraag van jouw organisatie en verkennen wat je wilt bereiken met de concrete innovatie en het leerproces. Het is een (nadere) kennismaking en geeft je vaak meer inzicht in je eigen vraagstuk.

Wij geven eerlijk aan of het Succesvol Innoveren programma past bij de vraag. Wil je na dit gesprek aan de slag met Succesvol Innoveren, dan is de volgende stap het maken van een programma op maat. Ook dat doen we in overleg met jou.

Programma

In Succesvol Innoveren ontwikkel je in 3 stappen een antwoord op de vraag. Het is belangrijk om te weten wat de vraag precies is. In het startgesprek bespreken we welke ideeën en vragen je hebt. We verkennen kansen, urgentie en enthousiasme en komen samen tot de startvraag van het ontwerpproces.

stap 1  Inzicht
De eerste stap in het ontwerpproces is het verdiepen van het inzicht in de vraag en het verrijken van de informatie die je hebt. In deze stap – leer je meer over de eindgebruiker en hoe de huidige situatie wordt ervaren – breng je belanghebbenden in kaart – verken je waar kansen liggen voor de oplossing – inventariseer je oplossingsrichtingen- bedenk je eerste ideeën- kies je 1 of enkele ideeën die je verder wilt ontwikkelen – ontwerp je verschillende visualisaties.

stap 2 Concept
In de tweede stap ontwikkel je de eerste ideeën tot concepten. In deze stap – toets je de waardepropositie- ontwikkel je prototypes en eerste versies – test je de prototypes en pas je het concept aan- onderzoek je kritische succesfactoren op uitvoerbaarheid – eindig je met een bewezen concept, een geteste propositie en eerste versie van een blauwdruk.

stap 3 Praktijk
In de laatste stap ontwikkel je alles wat nodig is om het bewezen concept als activiteit of dienst uit te voeren. In deze stap – werk je uit wie het gaat uitvoeren en hoe, denk aan werkprocessen en functie omschrijvingen -werk je uit wat eventueel nodig is om het te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld een overleg, of training of aanpassing aan een IT systeem– ontwerp je indien nodig het businessmodel en test je de business case – werk je communicatie op hoofdlijnen uit- test je of de activiteit werkt en doe je de laatste aanpassingen – eindig je met een goed werkend product of activiteit.

David Griethuysen-gids

We zochten een impuls voor vernieuwing. Een gids die ons daar doorheen hielp. CultuurOntwerp was die gids

David Griethuysen Zakelijk leider - Het Houten Huis

Veelgestelde vragen

Wat bedoelen jullie met het op maat maken van het programma?
Het programma bestaat uit de 3 stappen van een ontwerpproces, dat is bij elk programma hetzelfde. Hoeveel werksessies per stap nodig zijn, kan verschillen. Dat hangt af van de complexiteit van de vraag, of het team dezelfde samenstelling houdt gedurende het programma of bijvoorbeeld de planning in verband met vakanties. Gemiddeld houden we 3 tot 5 werksessies aan per stap.

Ligt de nadruk meer op het ontwikkelen van de innovatie of op het leren van hoe je kunt innoveren?
Goede vraag, daar hebben we zelf lang over nagedacht. We hebben geconcludeerd dat het 50-50 is en moet zijn. Een concreet eindresultaat, een oplossing voor het vraagstuk is natuurlijk cruciaal voor het succes van het programma. Tegelijkertijd weten we ook dat je als organisatie meer uitdagingen zult tegenkomen.  Daarom zetten we erop in dat medewerkers ook na het programma het geleerde in de praktijk kunnen brengen.

Kan ik dit programma alleen met medewerkers van mijn eigen organisatie doen of kan het ook met collega’s van andere organisaties?
Het is heel interessant om met collega’s uit te wisselen en van elkaar te leren op een onderwerp dat jullie bindt. Dat kan worden gecombineerd in een Succesvol Innoveren traject. Je werkt dan met jouw team aan jouw vraagstuk en komt tussendoor samen met andere organisaties om ervaringen te delen en feedback te geven. Zo werkten we bij het project Klasse Theater (link). Het is trouwens ook mogelijk om meerdere teams samen te stellen van één organisatie, dat was het format bij Living Lab (link).

We hebben een beperkt budget. Kan ik subsidie aanvragen voor Succesvol Innoveren?
Afhankelijk van het onderwerp van het programma is het soms mogelijk om subsidie aan te vragen voor een project. Bijvoorbeeld bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (Innovatie Projectsubsidie), Fonds voor Cultuurparticipatie of het Mondriaan Fonds (Samenwerking musea).

Wat is precies jullie rol tijdens het programma Succesvol Innoveren?
Wij begeleiden jullie bij het programma en zien onder andere als onze taken: – het programma op maat maken (aantal en soorten sessies) – het programma uitwerken naar inhoud van de individuele sessies en tussentijdse opdrachten – het leiden van de werksessies – het geven van uitleg over de werkwijze en tools die we gebruiken – het opschrijven van inzichten en aanleveren voor het verslag van de sessies.

Marije Duijsens Docent creativiteit, leiderschap en verandermanagement Zuyd

Anne-Marie bracht haar expertise over design thinking en creatieve werkvormen, ze begeleidde ons in het gehele proces door overzicht te houden in een jaarplanning, en in de afzonderlijke sessies waarin steeds een bepaalde fase en bepaalde tools centraal stonden. Ze faciliteerde ons proces, nam het niet over, gaf ons de ruimte maar zat ons ook af en toe achter de broek aan en stelde lastige vragen. Doordat ze dit proces al op vele plekken heeft doorlopen, straalt ze rust en vertrouwen uit dat het wel goed zal komen.

Marije Duijsens Docent creativiteit, leiderschap en verandermanagement bij People and Business Studies - Zuyd Hogeschool

Jan Baanstra-gedeeld probleem

We zijn gewend dat iedereen vanuit zijn eigen expertise en functie werkt. Door samen te werken rondom één vraagstuk, is de vraag niet meer van één iemand, maar is het een gedeeld probleem. Dit gaan we vaker doen binnen De Stilte!

Jan Baanstra Zakelijk leider - Dansgezelschap De Stilte

Waarom met ons samenwerken?

We kennen de ins en outs van het runnen van een organisatie in de kunsten of cultuureducatie. We zijn op de hoogte van ontwikkelingen in het veld en in de maatschappij en zien de uitdagingen die culturele organisaties treffen. We beschikken over een eigen werkwijze waarin kennis en ervaring van ontwerp denken (design thinking), service design en ondernemerschap samenkomen. We zetten deze aanpak -samen met onze passie voor cultuur – graag in om met organisaties samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor die uitdagingen.

Vragen?

We zien er naar uit om met jou en jouw organisatie succesvol te innoveren! Heb je nog vragen?

Wil jij succesvol innoveren?