Bijna vakantie! Of misschien heb je al vakantie als je dit leest? Heerlijk om even afstand te nemen van de dagelijkse zaken en het hoofd leeg te maken.

Ik ben nog aan het afronden en merk dat ik ondertussen alvast vooruitkijk naar volgend seizoen. Herken je dat? Ik ben benieuwd of de gedachte aan de subsidieronde voor 2021-2024 dan ook voorbij komt. De vraag wanneer je met de voorbereidingen voor een nieuwe aanvraag zal starten. En hoe je het deze keer zal aanpakken.

Misschien is het wel het laatste waar je nu aan wilt denken! Toch is het komend najaar een ideaal moment om alvast aan slag te gaan. De volgende 10 stappen helpen je daarbij en tonen de route naar een succesvolle strategie!

  1. Begin bij jezelf

Ga uit van eigen kracht en wacht niet de subsidie eisen af. De tendens zal sowieso zijn ‘minder prestatiedwang, meer prestatiedrang’. Dit creëert meer ruimte voor de eigenheid van jouw organisatie. Dat is mooi. Het betekent ook dat jullie eigen verhaal helder en onderscheidend moet zijn. Werk daar aan!

  1. Kijk om je heen

Wat speelt er in jouw directe omgeving, bij publiek, overheden, maatschappij?

Verdiep je hierin. Onderzoek trends en ontwikkelingen voor de komende jaren. Formuleer welke rol je wilt spelen en welke impact je wilt bereiken.

  1. Waar krijg je energie van

Wat is de ambitie voor de komende jaren? Hoe ziet die eruit? Niets zo aantrekkelijk als een uitdagend en concreet doel waar de energie van afspat!

  1. Werk dit uit

Laat zien hoe je de ambitie gaat realiseren. Verwoord herkenbare doelstellingen en programmalijnen en werk ze uit in concrete resultaten die je wilt behalen.

  1. Maak plannen

Nu is het moment om de mooie plannen te tonen waarmee je de beoogde resultaten gaat behalen. Let op: maak keuzes. En zorg voor samenhang. 

  1. Be fair

Zorg voor een realistische begroting die recht doet aan de activiteiten én aan de mensen die ze uitvoeren. Zorg voor een goede honorering van medewerkers en begroot ook begeleiding, scholing en verzekeringen.

  1. Doe het niet alleen

Stel een team samen waarmee je deze route doorloopt. Zet de kennis en ervaring in van medewerkers en laat je verrassen door de aanwezige inzichten en creativiteit. Betrek op bepaalde momenten alle medewerkers en zie hoe snel de strategie van iedereen is.

  1. Ga naar buiten

Stap uit je kantoor of studio. Ga naar buiten en ga in gesprek met publiek, met niet-bezoekers, met belanghebbenden en samenwerkingspartners. Waar zien zij kansen, waar kun je hen mee helpen? Leg tussentijds je plannen voor en vraag om feedback. Wees bereid de plannen aan te passen.

  1. Maak tijd

Neem tijd voor deze route. Ideeën moeten rijpen, inzichten verdiepen en plannen worden beter als je ze in meerderen rondes ontwikkelt.

  1. Begin nu

Nodig je team nu al uit voor de eerste afspraak na de vakantie. Plan de meetings vanaf nu ver in het vooruit en bewaak ze, juist ook in de drukte die straks weer losbarst.

Met dit vertrekpunt en deze routeplanner op zak, kom je zeker aan op de plek van bestemming: een waardevolle strategie en een super strak plan voor de komende jaren.

Ik wens je een hele fijne zomer!

Meer weten over de Routeplanner?

Eind augustus verschijnt de gratis Routeplanner die dieper ingaat op deze 10 stappen voor het creëren van een succesvolle strategie voor jouw organisatie. Heb je interesse? Meld je nu aan voor de maandelijkse mailing en je ontvangt de Routeplanner als eerste in je mailbox.