Wil je samen met jouw team een scherpe visie en een krachtige strategie ontwikkelen? Of nieuw aanbod creëren? Heb je behoefte aan een nieuwe manier van werken of aan uitwisseling met collega’s? In onze op maat gemaakte programma’s gaan kennisoverdracht en het werken aan concreet resultaat hand in hand.

Succesvol innoveren

Je zit met een ingewikkeld vraagstuk, waarvan je weet dat het belangrijk is voor de toekomst van de organisatie. Je wilt nieuwe activiteiten ontwikkelen of nieuwe samenwerkingen aangaan. Of je wilt een andere manier van werken uitproberen. Je wilt een innovatie die écht werkt. Hoe pak je dat aan?

In het programma Succesvol Innoveren ontwerp je samen met een multidisciplinair team van medewerkers stapsgewijs een concrete oplossing of activiteit. Je leert een nieuwe manier van samenwerken waarin uitproberen en het leren van fouten de ruimte krijgen.

Kijk hoe jij succesvol kan innoveren.

strategie sprint

Strategie Sprint

Welke waarde bied je als organisatie? Voor wie zijn jullie van belang? Je wilt scherp kunnen verwoorden welke ambitie je nastreeft en hoe je die gaat realiseren. De cultuursector bevindt zich midden in de voorbereidingen op een nieuwe beleidsperiode. Dit biedt kansen en mogelijkheden voor jouw organisatie, als je jullie verhaal helder weet over te brengen.

In de Strategie Sprint formuleer je samen met jouw team een inspirerende strategie voor de komende jaren. Door er samen aan te werken in actieve werksessies onstaat er betrokkenheid en energie om met de ambitie aan de slag te gaan.

Bekijk wat de sprint jou kan opleveren.

co-creatie workshop

Routeplanner Sessie

In de Routeplanner Sessie werk je in één middag samen met leidinggevenden van andere culturele organisaties aan de ontwikkeling van een strategieproces. Met behulp van de Routeplanner – ons tien-stappenplan – maak jij een concrete vertaling naar jouw organisatie. Ook zoomen we in op belangrijke ontwikkelingen en thema’s in het cultuurbeleid.

Na deze actieve sessie kun je het verhaal van jouw organisatie beter uitwerken. Je weet wat jouw volgende stappen zijn en wie je daarbij wilt betrekken. Zodat jij een stevige en kansrijke subsidieaanvraag kunt indienen.

Meld je aan voor de sessie!