Wil je samen met jouw team een scherpe visie en een krachtige strategie ontwikkelen? Of nieuw aanbod creëren? Heb je behoefte aan een nieuwe manier van werken of aan uitwisseling met collega’s? In onze op maat gemaakte programma’s gaan kennisoverdracht en het werken aan concreet resultaat hand in hand.

Succesvol innoveren

Je zit met een ingewikkeld vraagstuk, waarvan je weet dat het belangrijk is voor de toekomst van de organisatie. Je wilt nieuwe activiteiten ontwikkelen of nieuwe samenwerkingen aangaan. Of je wilt een andere manier van werken uitproberen. Je wilt een innovatie die écht werkt. Hoe pak je dat aan?

In het programma Succesvol Innoveren ontwerp je samen met een multidisciplinair team van medewerkers stapsgewijs een concrete oplossing of activiteit. Je leert een nieuwe manier van samenwerken waarin uitproberen en het leren van fouten de ruimte krijgen.

Kijk hoe jij succesvol kan innoveren.

strategie sprint

Strategie Sprint

Welke waarde bied je als organisatie? Voor wie zijn jullie van belang? Je wilt scherp kunnen verwoorden welke ambitie je nastreeft en hoe je die gaat realiseren. De cultuursector bevindt zich midden in de voorbereidingen op een nieuwe beleidsperiode. Dit biedt kansen en mogelijkheden voor jouw organisatie, als je jullie verhaal helder weet over te brengen.

In de Strategie Sprint formuleer je samen met jouw team een inspirerende strategie voor de komende jaren. Door er samen aan te werken in actieve werksessies onstaat er betrokkenheid en energie om met de ambitie aan de slag te gaan.

Bekijk wat de sprint jou kan opleveren.

online programma zicht op de toekomst

Zicht op de Toekomst

Het online programma Zicht op de Toekomst is voor iedereen die zijn of haar organisatie wil begeleiden in de ontwikkeling van een visie en strategie. Voor leidinggevenden in een wat grotere organisatie en voor makers, zakelijk leiders of artistiek leiders in kleinere of meer fluide werk organisaties.

Het programma begeleidt je in 8 praktische modules stapsgewijs bij het ontwikkelen van een heldere visie en krachtige strategie die samen het verhaal van jouw organisatie vormen. Het programma geeft je inzicht en concrete handvatten in hoe je collega’s en medewerkers hierbij betrekt.

Kijk hier hoe je kunt deelnemen!