Karen de Meester

Door de bijeenkomsten van de expertgroep Your Life on Stage hebben we meer zicht gekregen op de kijk en de kennis die de verschillende partners hebben over duurzame inzetbaarheid. De kennismakingsmethodiek was prettig. We kregen een goed inzicht in de co-creatiesessies met de werkenden door de rapportage in de vorm van prachtige infovellen.

Programmamanager OndernemenCultuur + Ondernemen

Jaap Jong

Als  aanjager en projectleider van Your Life on Stage heeft Anne-Marie het werken in de podiumkunsten vanuit het perspectief van de werkende op de kaart gezet.  Door haar jarenlange ervaring in de podiumkunsten heeft ze een groot inzicht in hoe de sector werkt en weet ze veel van wat er bij komt kijken als je een bedrijf runt in deze sector.

Jaap JongVoorzitterstichting Verzekeringen en Arrangementen in de Creatieve Industrie (VACI)

Your life on stage – Stichting VACI en partners

2017-2018

De vraag

Hoe betrekken we werkenden bij het verbeteren van de arbeidsmarkt in de podiumkunsten? 

Werkenden in de podiumkunsten hebben het zwaar. Onderzoek bevestigt dat de inkomens laag zijn, er relatief veel zzp’ers in werken en er veel onzekerheid heerst. Dit legt druk op de gezondheid en ontwikkeling van werkenden. Ook scholing blijft achter.

 

Het programma

In opdracht van stichting VACI zijn wij samen met branche- en ondersteunende instellingen in de podiumkunsten een project gestart over het werken in de podiumkunsten: Your Life on Stage. Het programma bestond uit co-creatiesessies met werkenden, werksessies met experts en een communicatiecampagne.

 

De resultaten

Tijdens de vier werksessies in het land met acteurs, choreografen, decorontwerpers, productieleiders en dramaturgen ontstond veel inzicht in de dagelijkse praktijk. Eerst verzamelden we knelpunten en mogelijke oplossingen over onderwerpen als betaling en afspraken, instroom, doorstroom en uitstroom, scholing en gezondheid. Deze benoemden we op verschillende niveaus: micro (persoonlijk), meso (organisatie) en macro (sector).

Zo werd als een van de oplossingen om doorstroming te bevorderen gesteld dat er meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling moet komen. Dit zou al moeten beginnen op de opleiding. Niet alleen je artistieke praktijk ontwikkelt zich, ook je loopbaanontwikkeling heeft blijvende aandacht nodig.

Vervolgens werd ingezoomd op de vraag wat werkenden zelf kunnen doen om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren. We verzamelden concrete oplossingen en tips rondom de thema’s werk & inkomen, loopbaan & scholing en lichaam & geest. Deze inventarisatie voedde een communicatiecampagne die werkenden inspireerde over deze thema’s na te denken en die verwees naar een website met informatie en inspiratie.

Your Life on Stage had het streven om in 2018 een festival te organiseren met een interactief programma rondom persoonlijke ontwikkeling en werk. Tegelijkertijd werd de Arbeidsmarktagenda ontwikkeld: een sectorbreed programma waarin vele (branche)organisaties samenwerken om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Om overlap te voorkomen is door stichting VACI besloten zich hierbij aan te sluiten en Your Life on Stage niet verder te ontwikkelen.

 

De betrokkenen

De werksessies trokken een gevarieerde groep professionals uit de podiumkunsten. Anne-Marie was projectleider van Your Life on Stage en leidde samen met Quiel de co-creatiesessies.

De partnerorganisaties waren stichting VACI, NAPK, Kunstenbond, Sociaal Fonds Podiumkunsten, Cultuur+Ondernemen, UWV Kunst en Cultuur, Omscholingsfonds Dans, Theatermaker/Theaterkrant.nl en de Academie voor Cultuurmanagement.

Zij kwamen bijeen in expertisesessies, waarin ze hun expertise met elkaar deelden en de inzichten uit de werksessies bespraken en verder verdiepten.