Hoe verwoorden we onze strategie die de basis is voor meerjarige subsidieaanvragen?

Holland Opera is het operahuis in Amersfoort. Voor de jeugd maakt zij opera’s die te zien zijn op scholen en in het theaters in Nederland, waaronder het eigen theater De Veerensmeederij. Daarnaast toont Holland Opera nieuwe opera’s op locatie, op bijzondere plekken in Amersfoort en omstreken.

De aanpak

Op weg naar de formulering voor de meerjarige subsidieaanvragen is een strategietraject uitgezet. Een zestal gesprekken heeft plaatsgevonden met directie en een bestuurslid. Ook artistiek en marketingmedewerkers zijn bij het traject betrokken, net als een aantal vrijwilligers.

In de gesprekken is geanalyseerd wat goed gaat en beter kan en hoe eerdere plannen en strategieën hebben gewerkt. Ook is gekeken waar kansen liggen. Hierop is een aantal ideeën en thema’s vastgesteld. In een zelfevaluatie, de Monitor Podiumkunsten, is ingezoomd op de waarden die Holland Opera creëert en voor wie ze dat doen. Ook werden vrijwilligers tijdens een creatieve werksessie gevraagd wat Holland Opera goed dat, wat er beter kan en waarom ze er vrijwilliger zijn.

Strategietraject
De missie, visie en het profiel van Holland Opera zijn aangescherpt. De positionering is versterkt en dit is uitgewerkt in de marketing. Er is ingezoomd op waarom en wanneer het gezelschap met anderen samenwerkt en zo is het inzicht ontstaan dat samenwerking tot de kern van de werkwijze van Holland Opera behoort.

Er is duidelijker verwoord hoe Holland Opera zich artistiek onderscheidt. Er is verbetering op het gebied van educatie, participatie, marketing, positionering en ondernemerschap geconcretiseerd. Ook is de visie op talentontwikkeling verwoord en heeft het gezelschap ingezien dat het vrijwilligers meer wil inzetten als ambassadeurs en wil betrekken bij marketing.

Het traject heeft geleid tot een strategiedocument voor directie en bestuur, dat de basis vormde voor de subsidieaanvragen aan het Fonds Podiumkunsten en het ministerie van OCW. De aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten is voor de periode 2017-2020 gehonoreerd.

Rol CultuurOntwerp

Anne-Marie Kremer leidde het strategietraject en schreef het strategie document. De aanvragen kwamen tot stand in samenwerking met Lonneke Kok en Ellen Segeren.