Stichting SIEN

2015

De vraag

Hoe kunnen kunstenaars en scholen in co-creatie nieuwe educatieve activiteiten ontwikkelen?

Stichting SIEN (Scholen In Een Netwerk) heeft als doel het cultuuronderwijs op scholen in Limburg te versterken. In 2012-2016 voerde zij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit voor de provincie Limburg.

In deze rol kende SIEN subsidies toe voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op het gebied van cultuureducatie. SIEN vond het van belang dat deze in co-creatie tussen de kunstenaars en docenten van de scholen tot stand kwamen.

In de praktijk bleek het echter best lastig om écht in co-creatie te werken, zowel voor de kunstenaars als de docenten. Wij werden gevraagd om de kunstenaars die binnen SIEN actief zijn te helpen om het co-creëren beter in de vingers te krijgen.

Het programma

We ontwikkelden een masterclass waarin we met de deelnemers, afkomstig uit verschillende disciplines en regio’s in Limburg, de wereld van co-creatie verkenden. We verdiepten hun kennis over co-creatie met theorie en inspirerende voorbeelden. Bovenal stond de creativiteit van de deelnemers centraal: zij deelden hun ervaringen met elkaar en wisselden praktijkvoorbeelden uit.

Zo toonde een docente een filmproject dat ze voor kleuters had bedacht naar aanleiding van een vraag van een school. Deze opdracht had ze vervolgens geheel zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd. In de workshop kwam ze zelf met de vraag of dit eigenlijk wel co-creatie was.

Gezamenlijk doken de deelnemers op de vraag wanneer je wél van co-creatie kunt spreken. Uitwisseling en kennisoverdracht tussen de docent en kunstenaar bleken hiervoor essentieel. Daarmee creëer je samen immers iets nieuws en zet je de know-how van beide disciplines in.

Ook een goede voorbereiding en afronding bleken van groot belang te zijn, net als een vooraf helder geformuleerde vraag en het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen. Wat moet het beoogde effect zijn en hoe meten en beoordelen we dat achteraf?

De resultaten

Het uitwisselen van ervaringen werd als prettig ervaren en het verhoogde het inzicht in de eigen co-creatiepraktijk. Om de resultaten van de workshops een duurzaam gevolg te geven hebben we de stappen voor een geslaagde co-creatie verwerkt in een concrete toolkit.

Deze toolkit biedt een overzichtelijk stappenplan en een handige checklist. Het document staat vol creatieve tips en hulpmiddelen, waarmee we elke kunstenaar en docent praktische handvatten geven om in co-creatie aan de slag te gaan.

De betrokkenen

De workshops werden gevolgd door culturele experts uit het netwerk van SIEN en ontwikkeld en geleid door Anne-Marie. De toolkit kwam tot stand in co-creatie met de deelnemers van de workshops, ontwerpers KochxBos en redacteur Mayra Stekelenburg

Verder lezen? Het artikel ‘Graag geSIENe gast’ uit het magazine GoedgeSIEN (december 2015) gaat dieper in op de masterclass co-creëren.