Hoe zorgen we ervoor dat gezinnen met kinderen (weer) naar onze theatervoorstellingen komen?

Jeugdtheatergezelschap Het Laagland speelt voorstellingen in theaters en op scholen. Het theaterbezoek door families met kinderen loopt terug, een landelijke trend waaraan het gezelschap in Sittard niet ontsnapt.

De marketingafdeling heeft van alles geprobeerd, maar heeft het tij niet kunnen keren. Het Laagland vroeg CultuurOntwerp op welke andere manieren ze het publiek – ouders en kinderen – kunnen bereiken en betrekken en op welke andere manier ze moeten werken om dat te realiseren.

De aanpak

CultuurOntwerp ontwierp een ontwikkeltraject van drie fasen, met een doorlooptijd van twee jaar. Een multidisciplinair team van acteurs, marketing- en educatiemedewerkers, regisseur en zakelijke leider doorliep het traject.

Weten wat er speelt

Door interviews met zowel bezoekers als niet-bezoekers en gesprekken met stakeholders en collega’s kreeg het team inzicht in de redenen waarom families niet kwamen kijken en in hoe het proces van het uitzoeken en boeken van een voorstelling verliep.

Leerzaam was: een familie wil graag wat doen met alle kinderen, die verschillende leeftijden hebben. Als er 8+ op de voorstellingsflyer staat, voelt de 10-jarige zich te oud en wil niet mee. De moeder – die de kaartjes koopt – kiest dan meestal voor een andere activiteit.

Op basis van dit inzicht zijn verschillende ideeën ontwikkeld die vervolgens in meerdere rondes zijn getoetst, vanzelfsprekend ook bij 10-jarige kinderen.

Uitproberen

Dit leidde tot het concept van Coole Gasten. Acteurs van het gezelschap, de coole gasten, maken grappige filmpjes om kinderen van een jaar of tien enthousiast te maken over de voorstelling. Zo enthousiast dat zij hun ouders vragen met hen naar de voorstelling Robin Hood te gaan.

De filmpjes werden ingezet tijdens een social media-campagne, waarin veel geleerd is over het online gedrag van bezoekers. De voorstelling Robin Hood werd zeer goed bezocht. Doordat de statistieken van YouTube weinig zeiden over de leeftijd van de kijkers, kon echter niet met zekerheid worden vastgesteld wie de filmpjes had bekeken.

Deze andere manier van (samen)werken tussen artistiek en zakelijk medewerkers en het contact met het publiek is bijzonder goed bevallen. Na het project heeft Het Laagland besloten om vaker de creativiteit van acteurs in te zetten bij marketingvraagstukken.

Rol CultuurOntwerp

Anne-Marie Kremer en Jonas Piet stelden het programma samen en coachten het team. Beiden begeleidden de uitvoering van de opdrachten en leidden de gezamenlijke bijeenkomsten, waarbij alle teams en belanghebbenden aanwezig waren.