Hoe kunnen mid carreer kunstenaars hun impact op de samenleving vergroten?

Musicus en componist Merlijn Twaalfhoven gelooft dat kunst impact heeft op de samenleving en kan bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken. Als pionier acteert hij al ruim tien jaar op dit vlak en realiseerde hij bijvoorbeeld concerten in vluchtelingkampen in Syrië. De Oostenrijkse choreografe Gloria Benedikt deelt dit gedachtengoed en betrekt ook de wetenschap bij het creëren van haar voorstellingen.

De beroepspraktijk van ‘citizen artists’ – kunstenaars als Twaalfhoven en Benedikt die bijdragen aan veranderingen op maatschappelijke onderwerpen met hun artistieke prestaties en skills – is vrij nieuw en complex. Vaak vindt het werk plaats in interdisciplinaire projecten die tot stand komen met vele partners, binnen maar vooral ook buiten de kunsten.

De aanpak

Kunstenaars zijn hiervoor niet altijd goed toegerust en missen vaardigheden als het omgaan met zeer verschillende belangen en het creëren van draagvlak. Om die reden hebben Twaalfhoven en Benedikt het programma Citizen Artist Incubator (CAI) opgezet.

De Citizen Artist Incubator biedt kunstenaars handvatten en helpt hen zodoende bij het creëren van impact met hun kunst. De Incubator is een intensief Europees scholings- en coachingsprogramma waarin kunstenaars gedurende een maand begeleiding krijgen en werken aan een eigen project. Het programma vond plaats in september 2016 en juli 2017 in Oostenrijk.

Rol CultuurOntwerp

CultuurOntwerp ondersteunde Merlijn Twaalfhoven en stichting La Vie sur Terre bij de ontwikkeling en uitvoering van het project. Anne-Marie was projectleider van het Nederlandse deel en was de lid van de stuurgroep van de samenwerkende partners.

Partners

De Nederlandse stichting La Vie sur Terre, het Oostenrijkse platform Fokus, de Griekse ngo Culture Polis, en PacificStream, een zakelijk dienstverlener voor creatieven in de UK.