Hoe kunnen we docenten ondersteunen bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden?

Kunstencentrum Venlo biedt voor jong en oud een cursus- en activiteitenaanbod op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, musical, mode en fotografie. Daarnaast verzorgt het kunstencentrum kunsteducatie voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs, tijdens en na schooltijd.

De organisatie heeft door bezuinigingen en reorganisaties grote wijzigingen doorgemaakt en de beroepspraktijk van docenten is ingrijpend veranderd. Naast het geven van reguliere lessen worden docenten steeds meer betrokken bij educatieprojecten, die vaak in samenwerking met scholen en andere organisaties plaatsvinden. Dit vergt van docenten andere vaardigheden en inzicht in ontwikkelingen binnen het onderwijs.

De aanpak

CultuurOntwerp ontwikkelde een leertraject voor docenten, bestaande uit vier workshops rondom persoonlijke ontwikkeling en 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Het programma bevatte kennisoverdracht en het werken aan opdrachten met betrekking tot de eigen loopbaan.

Daarnaast werkte iedereen aan de ontwikkeling van een eigen initiatief of project vanuit een eigen vraagstelling. Hoe overtuig ik anderen? Hoe maak ik mijn idee concreet? Hoe haal ik meer resultaat uit een geslaagd project?

Deelnemers hebben meer inzicht gekregen in de eigen vaardigheden en de ontwikkelingen rondom 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Door het werken aan de eigen projecten en door daar ook anderen bij te betrekken, voelden ze zich gesterkt in hun ondernemende vaardigheden.

Rol CultuurOntwerp

Quiel Beekman en Anne-Marie Kremer ontwikkelden het programma, Anne-Marie leidde de sessies en coachte de deelnemers.