Kunstencentrum Venlo

2016

De vraag

Hoe kunnen we docenten ondersteunen bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden?

Kunstencentrum Venlo biedt cursussen en activiteiten voor jong en oud op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, musical, mode en fotografie. Ook verzorgt het centrum kunsteducatie voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs, tijdens en na schooltijd.

Door bezuinigingen en reorganisaties heeft de organisatie grote wijzigingen doorgemaakt, die de beroepspraktijk van docenten ingrijpend hebben veranderd. Docenten geven reguliere lessen, maar worden ook steeds meer bij educatieprojecten betrokken.

Hierbij werken de docenten vaak samen met scholen en andere organisaties. Dit vergt andere vaardigheden en inzicht in de ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Het programma

Kunstencentrum Venlo vond het belangrijk dat de docenten kennis hebben van 21e-eeuwse vaardigheden, zodat ze die kunnen verwerken in de activiteiten die ze ontwikkelen. Vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken zijn immers niet meer weg te denken uit de huidige onderwijspraktijk.

We ontwikkelden een leertraject voor de docenten, waarin ze in vier workshops aan de slag gingen met hun persoonlijke ontwikkeling, 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs en co-creatie. Ze verdiepten hun kennis en werkten aan opdrachten over hun eigen loopbaan.

Daarnaast ontwikkelde iedereen een eigen initiatief of project vanuit een zelfgekozen vraagstelling. Hierin kwam alles samen: de docenten bedachten zelf een activiteit en toetsten deze bij andere docenten en potentiële cursisten.

Ze onderzochten of het idee aansloot op de wensen van de ander, vroegen door en scherpten hierop hun plan verder aan. Tot slot presenteerden de docenten hun project aan elkaar en oefenden ze met het geven van feedback.

De resultaten

De deelnemende docenten hebben meer inzicht gekregen in hun eigen kwaliteiten en in de ontwikkelingen rondom 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Door eigen projecten op te zetten en daar ook anderen bij te betrekken voelden ze zich gesterkt in hun ondernemende vaardigheden. De praktische tips nemen ze mee naar hun dagelijkse praktijk en verdere loopbaan.

De betrokkenen

De deelnemers waren docenten van verschillende disciplines. Quiel en Anne-Marie ontwikkelden het programma, Anne-Marie leidde de sessies en coachte de deelnemers.