Karen de Meester

Door de bijeenkomsten van de expertgroep Your Life on Stage hebben we meer zicht gekregen op de kijk en de kennis die de verschillende partners hebben over duurzame inzetbaarheid. De kennismakingsmethodiek was prettig.
We kregen een goed inzicht in de co-creatie sessies met de werkenden door de rapportage in de vorm van prachtige infovellen.

Karen de Meester Programmamanager Ondernemen - Cultuur + Ondernemen

Jaap Jong

Als  aanjager en projectleider van Your Life on Stage heeft Anne-Marie  het werken in de podiumkunsten - vanuit het perspectief van de werkende- op de kaart gezet. 

Door haar jarenlange ervaring in de podiumkunsten heeft ze een groot inzicht in hoe de sector werkt en weet ze veel van wat er bij komt kijken als je een bedrijf runt in deze sector.

Jaap Jong Voorzitter - stichting Verzekeringen en Arrangementen in de Creatieve Industrie (VACI)

Hoe betrekken we werkenden bij het verbeteren van de arbeidsmarkt in de podiumkunsten? 

Werkenden in de podiumkunsten hebben het zwaar. Onderzoek bevestigt dat de inkomens laag zijn, er relatief veel zzp’ers in werken en er veel onzekerheid heerst. Dit legt druk op de gezondheid en ontwikkeling van werkenden. Ook scholing blijft achter.

De aanpak

CultuurOntwerp startte in opdracht van stichting VACI samen met branche- en ondersteunende instellingen in de podiumkunsten het project Your Life on Stage: een programma bestaande uit co-creatiesessies met werkenden, werksessies met partners, een communicatiecampagne en een festival.

Waar loop je tegenaan?

Your Life on Stage organiseerde vier werksessies in het land om meer inzicht te krijgen in de vragen die er zijn. Wat is de impact die de problematiek heeft op het leven en werk van werkenden?

Waar lopen werkenden tegenaan als het gaat om de thema’s Werk & Inkomen, Loopbaan & Scholing en Lichaam & Geest? Ook verzamelden we oplossingen en tips om verbeteringen te realiseren.

Deze inventarisatie voedde een communicatiecampagne die werkenden stimuleerde om over deze thema’s na te denken en die informatie en inspiratie bood.

Concrete handvatten tijdens festival

Your Life on Stage had het streven om in 2018 een festival te organiseren met een programma dat alle werkenden concrete handvatten bood voor hun persoonlijke ontwikkeling en werk. Dit voornemen is voorlopig uitgesteld in verband met de ontwikkeling van de Arbeidsmarktagenda en het streven om in samenwerking het werken in de podiumkunsten te verbeteren.

Rol CultuurOntwerp

Anne-Marie Kremer is projectleider van Your Life on Stage en leidt samen met Quiel Beekman de co-creatiesessies.

Partners

Partnerorganisaties zijn stichting VACI, NAPK, Kunstenbond, Sociaal Fonds Podiumkunsten, Cultuur+Ondernemen, UWV Kunst en Cultuur, Omscholingsfonds Dans, Theatermaker/Theaterkrant.nl en de Academie voor Cultuurmanagement.