Jeugdtheatergezelschap Het Laagland

2013-2014

De vraag

Hoe zorgen we ervoor dat gezinnen met kinderen (weer) naar onze theatervoorstellingen komen?

Jeugdtheatergezelschap Het Laagland speelt voorstellingen in theaters en op scholen. Het theaterbezoek door families met kinderen loopt terug, een landelijke trend waaraan het gezelschap in Sittard niet ontsnapt.

De marketingafdeling heeft van alles geprobeerd, maar heeft het tij niet kunnen keren. Het Laagland vroeg CultuurOntwerp op welke andere manieren ze het publiek – ouders en kinderen – kunnen bereiken en betrekken en op welke andere manier ze moeten werken om dat te realiseren.

Het programma

CultuurOntwerp ontwierp een innovatietraject van drie fasen, met een looptijd van twee jaar. Een multidisciplinair team van acteurs, marketing- en educatiemedewerkers, regisseur en zakelijke leider doorliep het traject.

Om te ontdekken wat er speelt bij de doelgroep hield het team interviews met bezoekers én niet-bezoekers. Ook voerde het team gesprekken met stakeholders en collega’s. Hierdoor ontstond er inzicht in de redenen waarom families al dan niet kwamen kijken en in de manier waarop zij een voorstelling uitzoeken en boeken.

Een van de leerzame bevindingen was het omgaan met verschillende leeftijden binnen één gezin. Wat bleek: een familie die graag met het hele gezin iets leuks wil doen, zoekt naar een activiteit die alle kinderen aanspreekt. Staat er op een voorstellingsflyer 8+, dan voelt de 10-jarige zich te oud. Met als gevolg dat de ouder meestal voor een ander uitje kiest.

Op basis van dit inzicht heeft het team verschillende ideeën ontwikkeld. Deze zijn vervolgens in meerdere rondes getoetst – vanzelfsprekend ook bij 10-jarigen.

De resultaten

Het onderzoek leidde tot het concept ‘Coole Gasten’, dat werd gekoppeld aan de nieuwe voorstelling Robin Hood. Acteurs van het gezelschap, de coole gasten, maakten grappige filmpjes om kinderen van een jaar of tien enthousiast te maken over de voorstelling. Zo enthousiast dat zij hun ouders zouden vragen met hen naar de voorstelling Robin Hood te gaan.

De filmpjes werden ingezet tijdens een social-mediacampagne, waarin Het Laagland veel leerde over het online gedrag van bezoekers. Hoewel niet een-op-een viel aan te wijzen of het een direct gevolg van de filmpjes was, is de voorstelling Robin Hood goed door families bezocht.

Deze andere manier van (samen)werken tussen de artistieke en zakelijke medewerkers en het inzetten van het contact met het publiek is bijzonder goed bevallen. Het ontwerpproces waarin het vraagstuk werd onderzocht en oplossingen werden uitgeprobeerd en getest, leidde tot nieuwe inzichten.

Het werkte goed om de aanwezige creativiteit op een andere manier in te zetten. Na het project heeft Het Laagland besloten om medewerkers vaker te betrekken bij organisatievraagstukken.

De betrokkenen

Anne-Marie Kremer en Jonas Piet stelden het programma samen en coachten het team. Zij begeleidden de uitvoering van de opdrachten en leidden de bijeenkomsten.