Routekaart sessies

De routekaart sessies hebben veel verbinding opgeleverd en contact, maar ook medezeggenschap en ontspanning. Er is nu meer inzicht in de voorliggende uitdagingen van het Fonds en de route die Fonds te belopen hebben.   De structuur die Anne-Marie behield heeft echt geholpen. Ze heeft de regie nooit uit handen gegeven en ons ‘’bij de les’’ gehouden en de wijze waarop ze dat deed was altijd constructief, positief met rust en meedenkend en ‘’op maat’’ van onze organisatie: precies wat nodig was in dit hectische half jaar.

Hedwig VerhoevenDirecteur BestuurderFonds voor Cultuurparticipatie

Routekaart sessies

De routekaart heeft bijgedragen aan een gedragen beeld en een gemeenschappelijk kennisniveau. Het kijkje in de keuken en het begrip wat hiermee is gecreëerd, vind ik persoonlijk het grootste punt van winst van de routekaart.    De toegankelijkheid, het enthousiasme en flexibiliteit, vond ik echt goed aan de begeleiding van Anne-Marie. Het FCP is niet de makkelijkste opdrachtgever om velerlei redenen. Hiermee omgaan in de dagelijkse waan van de dag vergt geduld, begrip en inleving. Ik heb de samenwerking als heel plezierig ervaren!

Arjan VerberkmoesManager Bedrijfsvoering / Business ControllerFonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor Cultuurparticipatie

2020/21

DE VRAAG

Hoe zorgen we voor implementatie van het beleidsplan 2021-24 in de hele organisatie, inclusief een structuur- en cultuurverandering?

Met ingang van 2021 is het nieuwe beleidsplan Cultuur. Jij maakt het! van het Fonds Cultuurparticipatie in werking getreden. In het beleidsplan staat beschreven hoe het Fonds zich zal ontwikkelen in de periode 2021-24 en met welke programma’s en regelingen het Fonds invulling zal geven aan de ambitie.

De implementatie van het beleidsplan zal de komende jaren veel veranderingen en aanpassingen met zich mee brengen. Om alle medewerkers van de sterk groeiende organisatie hierin mee te nemen hebben directie en managementteam besloten een routekaart traject te ontwikkelen.

Doel van het traject is om het inzicht in de ontwikkelingen te vergroten en medewerkers te betrekken bij de concrete gevolgen voor de organisatie en uitvoering.

Anne-Marie had als regisseur de taak om het traject van de routekaart vorm te geven en te begeleiden en daarnaast tussentijds de beoogde ontwikkelingen aan te jagen.

 

HET PROGRAMMA

De routekaart bestond uit een zestal sessies. Het programma van elke sessie werd onder aanvoering van Anne-Marie steeds door een ander MT lid en collega’s samengesteld. In elke sessie stond één thema centraal, zoals kernwaarden, onderzoek en impact, bedrijfsvoering en mensenwerk.

Tijdens de sessies werd kennis gedeeld en is er actief samengewerkt met behulp van afwisselende werkvormen en tools. Anne-Marie was moderator van elke sessie. Van de zes sessies waren er vijf online. De laatste sessie kon fysieke plaatvinden.

Het verslag van alle sessies én de vervolgacties na het Routekaart traject zijn met behulp van een zelf ontworpen beeldtaal samengebundeld en na afloop verspreid onder de medewerkers.

 

DE RESULTATEN

Medewerkers toonden zich zeer enthousiast om dit traject met zijn allen te doen, juist in corona-tijd. Ondanks de tijdbeslag van de maandelijkse sessies en de dagelijkse drukte.

Door het samenwerken met collega’s van verschillende afdelingen is het inzicht in de thema’s verdiept. Er zijn vele vervolgacties verzameld en verantwoordelijken aangewezen voor de uitvoering en monitoring. Een werkwijze om vaker in te zetten!

 

DE BETROKKENEN

Alle medewerkers van het Fonds voor Cultuurparticipatie, circa 45 personen.