Emiel Haring Strategie Sprint

De Sprint was ontzettend goed georganiseerd, en ik vond het erg leuk om te doen. Werkvormen met kleinere groepen die vervolgens presenteren is fijn, en de combinatie met lunch werkte goed. Het traject heeft niet alleen voor een herijking van de organisatie gezorgd door de gedeelde visie en plannen, maar ook voor een stuk teambuilding. De begeleiding door Anne-Marie vond ik heel goed. Tijdens de sessie liet zij ruimte voor discussie, humor en kleine zijpaden. Anne-Marie is erg sterk in het concretiseren en kleiner maken en een groep aan de hand nemen, door duidelijk uit te leggen waar we naar op zoek zijn en wat we daarvoor nodig hebben.

Emiel Haringinterim Hoofd Marketing & PubliciteitDe Lieve Vrouw

Het samen sparren met Anne-Marie als voorbereiding op de sessies was heel prettig. Het werken in ‘lussen’- dat wat je in de sessie hebt bedacht, komt op een ander moment terug en dus hoeft alles niet meteen perfect - werkte goed. Er hebben veel mensen meegepraat en geluisterd tijdens de Sprint, daar heb ik veel positieve feedback gehad. Samen hebben we een nieuwe taal ontwikkeld. Nu is het de kunst dit te blijven uitdragen en uit te werken!

Friederike WeisnerDirecteur BestuurderDe Lieve Vrouw

De Lieve Vrouw

2021

DE VRAAG

Hoe ontwikkelen we onze visie op de toekomst voor De Lieve Vrouw in coronatijd?

De Lieve Vrouw is het culturele huis voor podiumkunsten en film in Amersfoort. In 2019 bestond het podium 30 jaar.

De ontwikkeling van de visie op de toekomst heeft door ontwikkelingen rondom corona vertraging opgelopen. De wens bestaat om het proces van een frisse start te voorzien en dit in korte tijd af te ronden.

Op basis van het resultaat van de Sprint moet vervolgens een plan en begroting worden opgesteld voor de gemeente Amersfoort.

 

HET PROGRAMMA

De Strategie Sprint bestond uit een zeven sessies in drie maanden tijd: vijf werksessies met het kernteam, één sessie met alle medewerkers en één sessie met de Raad van Toezicht.

Vanuit een gedeeld vertrekpunt is een visie en strategie voor de komende jaren ontwikkeld voor De Lieve Vrouw. Als theoretisch kader is gebruik gemaakt van het ‘Visievierluik’ dat is ontwikkeld door Van der Loo, Geelhoed en Samhoud.

 

DE RESULTATEN

De Strategie Sprint van De Lieve Vrouw heeft geresulteerd in Het Verhaal van de organisatie: een document dat in samenhang de visie en de strategie van de organisatie voor de komende jaren weergeeft. Dit is de basis voor de meerjarige subsidieaanvraag en begroting.

Om zicht te krijgen op wat veranderingen in gedrag van publiek of financiering door de overheid voor effect heeft op de strategie, zijn verschillende scenario’s uitgewerkt.

 

DE BETROKKENEN

Het kernteam werd gevormd door de directeur bestuurder en alle hoofden van teams of afdelingen. In aparte sessies zijn de medewerkers en de Raad van Toezicht betrokken.