David Griethuysen-licht

Doordat Anne-Marie de leiding had, wordt het licht om een project als Klasse Theater naast de dagelijkse dingen te doen.

David Griethuysen Zakelijk leider - Het Houten Huis

Jan Baanstra-werkt door

Het project Klasse Theater is afgelopen, maar werkt nog steeds door. Het heeft een omslag in ons denken gebracht.

Jan Baanstra Zakelijk leider - Dansgezelschap De Stilte

Benieuwd hoe jij een educatief programma in co-creatie ontwikkelt?

Hoe kunnen educatieve activiteiten beter aansluiten bij de inhoud van het onderwijs?

Vijf jeugdtheatergezelschappen uit verschillende regio’s in Nederland wilden nieuwe vormen van cultuureducatie ontwikkelen: Het Houten Huis in Groningen, Holland Opera in Amersfoort, Het Laagland in Sittard, De Stilte in Breda en Kwatta in Nijmegen.

De gezelschappen willden producten of activiteiten ontwikkelen die een aanvulling zijn op het onderwijsprogramma en bijdragen aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden van kinderen. In co-creatie met leerkrachten en kinderen ontwikkelden ze vijf nieuwe educatievormen waardoor kinderen spelenderwijs expressieve en filosofische vaardigheden aanleren en het eigen kritisch en creatief denkvermogen ontwikkelen.

Vijf nieuwe educatievormen

Met tafelmuziek van Holland Opera leren kinderen al zingend de rekentafels uit het hoofd; met de schoolkrantgenerator van De Stilte raken ouders meer betrokken bij cultuuronderwijs op hun school; met Het Houten Huis in de Klas leren kinderen spelenderwijs te filosoferen; met de docentenavond van Kwatta is het contact met leerkrachten verdiept; met Expeditie Binnenwereld van Het Laagland leren kinderen hun eigen krachten en verhalen te ontdekken.

Bekijk hier hoe de ontwikkelde educatie concepten werken.

De aanpak

CultuurOntwerp ontwierp het programma voor Klasse Theater in samenwerking met de gezelschappen.

Elk gezelschap stelde een ontwerpteam samen en werd bij de ontwikkeling van het nieuwe concept begeleid door CultuurOntwerp. In de teambijeenkomsten werd geleerd over de werkmethode en de praktische tools. Resultaten uit de opdrachten, zoals interviews met docenten en kinderen, werden besproken waarna het idee werd aangepast.

Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten presenteerden de gezelschappen de tussentijdse resultaten aan elkaar en was er ruimte voor het delen van ervaringen en het geven van feedback. Dit leverde veel inzicht en herkenning op! Soms leidde het ook tot verhitte discussies, bijvoorbeeld over de relatie tussen het artistiek profiel van het gezelschap en de educatieve activiteit.

Gedurende het project is verslag gedaan op de website www.klassetheater.org. Hier werden de ervaringen en leerpunten van de gezelschappen gedeeld, in tekst en beeld. Nadat het project was afgelopen is de website aangepast, zodat het nu ook als eindverslag is te lezen. Daarbij zijn zes filmpjes toegevoegd. Eén filmpje toont het co-creatieproces en de samenwerking tussen de gezelschappen. De andere filmpjes laten zien hoe elk ontwikkeld product of activiteit werkt.

Na afloop van het project hebben de gezelschappen hun concept verder ontwikkeld. Inmiddels is het vast onderdeel van het aanbod aan scholen.

Rol CultuurOntwerp

Anne-Marie Kremer ontwikkelde het programma samen met Jonas Piet. De procesbegeleiding en begeleiding van de teams was in handen van Anne-Marie, daarbij geassisteerd door Quiel Beekman en Wouter van der Hoog.

Partners

Theatergroep Kwatta, Het Laagland, Holland Opera, De Stilte en Het Houten Huis. Voor het project is subsidie ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds 21.