Hoe kunnen kunstenaars en scholen in co-creatie nieuwe educatieve activiteiten ontwikkelen?

Stichting SIEN (Scholen In Een Netwerk) heeft als doel het cultuuronderwijs op scholen in Limburg te versterken. Zij voerde in 2012-2016 de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit voor de provincie Limburg.

Bij het toekennen van subsidies voor de ontwikkeling van nieuwe cultuureducatie activiteiten heeft SIEN gestimuleerd dat deze in co-creatie tot stand komen tussen de kunstenaars en docenten van de scholen.

In de praktijk blijkt het echter best lastig om écht in co-creatie te werken, zowel voor de kunstenaars als de docenten. CultuurOntwerp werd gevraagd om mee te denken hoe de kunstenaars die voor SIEN werken het co-creëren beter in de vingers kunnen krijgen.

De aanpak

In door CultuurOntwerp ontwikkelde workshops werden ervaringen van deelnemers gedeeld en kennis over co-creatie verdiept. Daarbij werd, samen met de deelnemers, een concrete toolkit ontwikkeld die alle kunstenaars en docenten praktische handvatten geeft om tot geslaagde co-creatie te komen.

Rol CultuurOntwerp

Anne-Marie Kremer ontwikkelde en leidde de workshops. De toolkit kwam tot stand in co-creatie met de deelnemers van de workshops,  KochxBos (ontwerp en techniek) en Mayra Stekelenburg (redactie).

Verder lezen? Artikel magazine GoedGesien (december 2015)