De naam wordt geroepen. Je staat op, krijgt bloemen, een glazen plaquette en applaus. Je spreekt je dankwoord uit en gaat stralend op de foto.

Vorige week mocht ik tijdens een feestelijke ceremonie in Noorwegen namens Holland Opera de Young Audiences Music Award in ontvangst nemen in de categorie Beste Opera.

Verdiend
Het voelde wat raar op het podium, want de prijs is niet mijn verdienste, ik was slechts remplaçant. Maar ik straalde zeker, want wat is het mooi om makers in het zonnetje te zetten die er met prachtige producties en hard werken voor zorgen dat kinderen met muziek en opera in aanraking komen.

Risico’s
Terug in Nederland discussieert de Tweede Kamer over de Wet DBA en probeert staatssecretaris Wiebes de onzekerheid bij ondernemers weg te nemen, door te benadrukken dat er geen naheffing komt voor goedwillende ondernemers. Dezelfde week deelt het CPB twee publicaties waaruit blijkt dat minder zelfstandigen dan voorheen verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en levert hiermee bouwstenen voor het maatschappelijk debat over het nut van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Maatregelen
Het zijn voorbeelden van aanpassingen die nodig zijn in een maatschappij in transitie met veranderde verhoudingen; radertjes die opnieuw moeten aansluiten zodat het systeem weer beter loopt. Ook in de podiumkunsten waarin een bovengemiddeld aantal zelfstandigen werkt, wordt hierover nagedacht. Misschien dat de kunstensector ook bij de oplossing kan vooroplopen?

Betekenis
Nu wordt het debat over ondernemen overheerst door controle en het tegengaan van schijn-zelfstandigheid. Hopelijk gaat het gesprek binnenkort ook weer over de mentaliteit en de toegevoegde waarde.

Het onderwijs wil kinderen opleiden tot kritische en ondernemende burgers. De overheid benadrukt sinds jaar en dag het belang van cultureel ondernemerschap bij culturele organisaties en kunstenaars. Maar wat bedoelen we daar dan mee? Wat is deze zeer gewaardeerde kwaliteit? En wat is ervoor nodig om ondernemend te zijn?

Geloof
Ik moet denken aan het dankwoord van de Deense regisseuse die ook een Young Audiences Music award ontving. Ze was geroerd dat ze juist voor deze voorstelling – een jeugdopera over huiselijk geweld- de prijs ontving. Mensen in haar omgeving hadden haar gezworen dat dit onderwerp niet te verkopen zou zijn aan financiers, co-producenten en publiek. Juist voor deze voorstelling kreeg ze nu de prijs.

Geloven in je idee. Anderen overtuigen. Het gewoon doen. Risico nemen, lef tonen, flexibel reageren. En volhouden. Precies dat is ondernemen. De bloemen komen later.