X

Practice what you preach

De teams die meedoen aan de programma’s zoals Living Lab zijn er aan gewend; wanneer we een nieuwe oplossing ontwikkelen, testen we steeds tussendoor. Lost de propositie inderdaad het probleem op? Werkt het goed? Bij elke test maken we een prototype dat verschillende vormen kan hebben.

Natuurlijk passen we deze aanpak ook toe als we zelf nieuwe producten ontwikkelen. Afgelopen week ging Anne-Marie in gesprek met een aantal directeuren van verschillende culturele organisaties. Op tafel lagen zes papieren waardeproposities. De geïnterviewde koos enkele proposities die hij of zij interessant vond. Daarna ontstond een geanimeerd gesprek over dat veel input opleverde voor de verdere ontwikkeling.