Hoe kunnen we ons blijven ontwikkelen en vernieuwen? 

 

Niet eerder werden we zo massaal geconfronteerd met de dreiging in het voortbestaan van onze culturele organisaties. Nooit maakten wij mee dat we collectief gehinderd werden in het uitvoeren van ons vak, zoals dat sinds de eerste sluiting in maart 2020 het geval was, als gevolg van de corona-maatregelen.

We zijn wel wat gewend in onze sector; we moesten vaker knokken voor het uitvoeren van onze missie en het vormgeven aan onze idealen. Hoe verliep het deze keer, hoe gingen we er mee om?

 

Blogs

In de blogs in de eerste anderhalf jaar van coronatijd beschrijft Anne-Marie Kremer de eerste schrik en verlamming, maar ook de daadkracht, het crisismanagement en de snelle inventieve reacties.

De frustratie om niet sneller méér te mogen. Het wachten op betere tijden. Het eindeloze aanpassen aan de steeds veranderende maatregelen van overheidswege. Het voorzichtig uitproberen binnen de beperkingen. Het bewegen met de rem erop.

 

Vragen

Tegelijkertijd stelt ze vragen. Is het genoeg? Doet deze tijd niet een beroep op ons allemaal om verder te gaan? Om dieper te kijken naar wat we doen en waarom? En te werken aan antwoorden op bestaande vraagstukken én aan nieuwe ontwikkelingen?

De blogs zijn getuige van deze zoektocht. Kunnen we er anders mee omgaan? Is het mogelijk om juist nu vernieuwing te creëren en zo ja, hoe dan?

 

Handvatten

Vaak houdt Anne-Marie een pleidooi om uit te proberen en te leren en reikt ze handvatten aan die je daarbij kunt inzetten. In feite geven ze blijk van een constante zoektocht naar hoe we kunnen blijven bewegen en ons ontwikkelen als organisatie, als professional, als mens.

En hoe we het continue proces van onderzoeken, bevragen, ontwerpen en testen kunnen vormgeven. Ondanks de beperkingen. Ook in crisistijd.

 

Voor jou

Het blogboek biedt je een uitnodiging om even terug te kijken naar hoe jij deze periode hebt ervaren. Tegelijkertijd biedt het je inspiratie voor allerlei uitdagingen en het creëren van vernieuwing, in welke omstandigheden dan ook.

Gun het jezelf en vraag nu het blogboek aan!

Vraag hier jouw exemplaar aan van het blogboek!