CultuurOntwerp heeft een interactieve workshop bedacht tijdens een bijeenkomst met projectleiders en gemeenteambtenaren Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland. De facilitatie van Anne-Marie was prettig, je merkt dat ze kennis over cultuureducatie heeft en het werkveld  overziet.

Het was plezierig samenwerken en de werkvorm heeft ons meer inzicht gegeven in wat werkt als je met meerdere groepen in korte tijd tot antwoorden op vragen wilt komen.