Door de bijeenkomsten van de expertgroep Your Life on Stage hebben we meer zicht gekregen op de kijk en de kennis die de verschillende partners hebben over duurzame inzetbaarheid. De kennismakingsmethodiek was prettig.

We kregen een goed inzicht in de co-creatiesessies met de werkenden door de rapportage in de vorm van prachtige infovellen.