Het gaat goed met Het Klooster en we zijn volop in ontwikkeling. Ik werk met plezier! Om het goede te behouden en meer ideeën en plannen uit te werken is het fijn een duidelijke koers te hebben. Zodat we weloverwogen, zonder het spontane te verliezen, onderbouwde keuzes kunnen maken en Het Klooster een belangrijke rol kan blijven spelen in het culturele leven van Woerden e.o.