Na de eerste grote schrik van de lockdown en de sluiting van je organisatie ben je vast in de doe-stand geschoten. Je moest ook wel, het crisismanagement vergt alle aandacht.

En nog steeds ben je er misschien druk mee. Maar je kijkt ook al vooruit. Je vraagt je af hoe je kan opereren in de anderhalve meter samenleving. Je denkt na over de activiteiten van volgend seizoen. En hebt zorgen hoe de organisatie er financieel uit komt en hoe je de band met het publiek of andere gebruikers en samenwerkingspartners in stand houd.

De toekomst

Wil je zo goed mogelijk uit deze crisis komen, dan is het belangrijk om dóór te blijven denken. Dat is lastig. Je hersenen slepen je in tijden van gevaar steeds naar het hier en nu. Vluchten, vechten of bevriezen, dat lijken de opties.

Neem afstand

Er zijn grote zorgen en er komen van alle kanten vragen op je af. Toch is het verstandig om elke dag, al is het maar voor een paar minuten, hier afstand van te nemen.

Kijk naar de kern

Te reflecteren op de kern van de organisatie. Even los van de crisis . Wat is de (ongewijzigde) kern van jouw werk en of jouw organisatie? Wat drijft jou om jouw werk te doen?

De betekenis die je hebt

Wat is de waarde van jullie werk voor degene voor wie je dit werk doet? Wat betekent de culturele ervaring voor de bezoeker, de leerling, de bewoner? En wat is de sociale functie? Denk aan het faciliteren van ontmoetingen of het verbinden van mensen en groepen. Zo draag je bijvoorbeeld ook bij aan de leefbaarheid van wijk of stad.

De lessen van de crisis

En terug naar deze tijden: hoe gaat het nu? Wat wordt het meest gemist, door bezoekers, maar ook door medewerkers? Zijn er inzichten – bijvoorbeeld over online werken- die je meeneemtuit deze situatie?

Verzamel acties en ideeën

Kijk ook naar wat normaal gesproken werkt en wat niet werkt. Waar wil je mee stoppen of wat kan minder? Of het nu gaat om de manier waarop jullie werken of de activiteiten die jullie organiseren wat wil je behouden? Waar wil je meer van?

Start met innoveren

Er zijn veel ingewikkelde vragen waar je nog geen antwoord op hebt. Formuleer per vraag een heldere probleemstelling en verzamel eerste ideeën en oplossingen. Doe dit opnieuw, steeds voor één vraagstuk tegelijk. Doe hetzelfde met kansen, want die zijn er ook!

Stevige basis

Door deze stappen te doorlopen verstevig je het fundament waarop je straks verder gaat, als het ergste van de crisis voorbij is.

Dit is wat je nu kan doen en wat je straks veel gaat opleveren. Succes!

Zet deze stappen niet alleen!

Doe mee met de gratis mini training "Een stevig fundament"