Leer samen iets nieuws creëren

Soms is gewoon samenwerken niet genoeg. Dan wil je iets nieuws realiseren of een vraag op een andere manier oplossen. In een andere samenstelling van collega’s, bijvoorbeeld vanuit verschillende afdelingen. Of samen met mensen van buiten de organisatie, bijvoorbeeld met bezoekers, bewoners of medewerkers van een niet-culturele organisatie.
Hoe doe je dat? Hoe betrek je anderen? Hoe maak je gebruik van de verschillende perspectieven en expertises? Hoe spreek je dezelfde taal en kom je tot concreet resultaat?

Kans

Juist aan het begin van een samenwerking of project heb je een kans om het anders aan te pakken. Om een nieuwe setting te creëren met een andere manier van werken. Om te leren van elkaar. Om energie en vertrouwen in een groep te creëren bij mensen die elkaar daarvoor niet of nauwelijks kenden.

het perspectief van de ander wordt helder

Goede start

Wat is het doel van de samenkomst? Is het uitwisselen van ervaringen, zodat de situatie of vraag helder is? Is het probleem helder en wil je nu gezamenlijk ideeën of oplossingsrichtingen bedenken? Of zijn er genoeg ideeën en is het juist belangrijk om vast te stellen hoe je die gezamenlijk gaat uitvoeren? Het is belangrijk om inzicht te hebben in het doel en proces van de co-creatie die je op gang brengt. En het beste leer je dit door te doen; door het aan den lijve te ervaren.

Co-creatie doe je zo

  • In de workshop Co-creatie doe je zo krijgen deelnemers met behulp van ons model ‘de 6 stappen van co-creatie’ inzicht in het proces
  • Het perspectief en de ervaring van een ander wordt helder
  • Deelnemers leren elkaar beter kennen
  • Je maakt een gezamenlijke start en creërt een eigen werkwijze
  • Hierdoor ontstaat energie in de samenwerking
  • Zet je de eerste stap op weg naar de nieuwe situatie/oplossing/samenwerking
  • Concreet resultaat van de workshop zijn posters met – afhankelijk van de vraag die is besproken- gedeelde conclusies, een top 3 van beste ideeën of bijvoorbeeld een actielijst

Programma

De interactieve workshop is in handen van een ervaren begeleider die goed is ingevoerd in het onderwerp van de samenwerking. Van te voren wordt het doel van de workshop besproken en het programma om maat gemaakt. Tijdens de workshop wordt zowel plenair als in kleinere groepen gewerkt. De workshop is een zelfstandig programma, maar kan ook onderdeel zijn van een bijeenkomst of symposium.
Karin Geelink

CultuurOntwerp heeft een interactieve workshop bedacht tijdens een bijeenkomst met projectleiders en gemeenteambtenaren Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland. De facilitatie van Anne-Marie was prettig, je merkt dat ze kennis over cultuureducatie heeft en het werkveld  overziet. Het was plezierig samenwerken en de werkvorm heeft ons meer inzicht gegeven in wat werkt als je met meerdere groepen in korte tijd tot antwoorden op vragen wilt komen.

Karin Geelink Directeur - Plein C

Persoonlijke intake

Wil jij co-creatie een kick start geven? In een telefonische intake bespreken we jouw vraag en het doel van de workshop of bijeenkomst. Ben je geïnteresseerd in Co-creatie doe je zo, dan maken we in overleg met jou een programma op maat.

Veelgestelde vragen

 

Hoe lang duurt de workshop?
De gemiddelde lengte van de workshop is 2 tot 2,5 uur. Afhankelijk van de setting waarin de workshop plaatsvindt, kunnen we dit aanpassen.
Ik vind het belangrijk dat een begeleider kennis heeft van de complexiteit van het onderwerp. Voor welke onderwerpen is de workshop geschikt?
We zijn op de hoogte van verschillende actuele onderwerpen in de cultuursector, bijvoorbeeld op het gebied van bijvoorbeeld ondernemerschap, educatie, marketing, publiekswerk, duurzame inzetbaarheid, werkgeverschap en cultuurbeleid.
Kan ik lezen over eerdere workshops die jullie hebben gegeven?
In verschillende vormen hebben we de workshop gegeven bij cultuureducatieinstellingen als SIEN, Plein C en Hart. Tijdens het congres Podiumkunsten stonden uiteenlopende vragen van deelnemende managers van culturele instellingen centraal. Een serie workshops over co-creatie in combinatie met 21eeeuwse vaardigheden gaven we bij het Kunstencentrum Venlo. Onderdeel van het project Your Life on Stage was een serie opeenvolgende co-creatie sessies over het werken in de podiumkunsten.
Wat is het verschil tussen co-creatie en gewone samenwerking?
Samenwerken doe je waarschijnlijk elke dag, zowel met collega’s van je eigen organisatie als van andere organisaties. Je vult elkaars expertise aan en hebt ieder je eigen rol in een bestaande rolverdeling. Co-creatie gaat dwars door bestaande samenwerkingen, organisaties en processen heen. Je betrekt iedereen die het betreft en ontwikkelt samen iets nieuws.

Waarom met ons samenwerken?

Co-creatie is onlosmakelijk verbonden met hoe wij werken. Het een belangrijk onderdeel van onze werkwijze en is inmiddels onderdeel van ons DNA. We weten namelijk uit ervaring dat juist het inzetten van verschillende zienswijzen, stijlen, achtergronden, ervaringen en expertises tot betekenisvolle innovaties leidt. En hoe leuk en leerzaam het is om zo te werken!