Vier co-creatie sessies in het land met werkenden in de podiumkunsten, georganiseerd door Your Life on Stage. Het leverde een duidelijk en openhartig beeld op hoe het is om te werken in de podiumkunsten.

Hoge werkdruk, weinig balans tussen werk en privé, altijd bereikbaar zijn, geen nee durven zeggen, een ander niet helpen uit concurrentie overwegingen. Moeilijke onderhandelingen, het bij elkaar sprokkelen van een inkomen en een buitenwereld die het werken in de podiumkunsten als een hobby ziet.

Verantwoordelijk
Een beeld van ploeterende, maar ook eigenzinnige medewerkers die niet altijd bereid zijn om samen te werken of zich aan te sluiten bij een collectieve organisatie. Werkzaam in een sector waar verantwoordelijkheden ook vaak worden afgeschoven, waar vervangbaarheid troef is (‘voor jou 10 anderen’) en waar weinig vertrouwen bestaat dat het anders kan.

Het rapport de Verkenning arbeidsmarkt culturele sector van de SER en de Raad voor Cultuur schetste in 2016 een soortgelijk beeld. Wilde Your Life on Stage dit overdoen?
Nee. De werksessies die de afgelopen maanden zijn georganiseerd hadden als doel het inzicht in de dagelijkse praktijk te verdiepen en werkenden te betrekken bij het bedenken van oplossingen. En hen al doende meer bewust te maken van de eigen situatie.

Collectief, maar ook voor jezelf
Veel oplossingen die werden verzameld kunnen alleen collectief worden georganiseerd. Denk aan richtlijnen voor honoraria, aan een loopbaanfonds voor iedereen en verbetering van HRM beleid in organisaties. Oplossingen die je ook in het Adviesrapport ‘Passie Gewaardeerd, versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector’ vindt, het vervolg op de verkenning van de SER en Raad voor Cultuur, en waarvoor dus zeker draagvlak is.

De meeste aangedragen oplossingen waren echter niet de collectieve oplossingen. Zij gaven juist antwoord op de vraag ‘Wat kan jij zelf doen?‘ ‘Wat raad je collega’s in de sector aan om te doen?’

Omgaan
Adviezen gingen over jezelf serieus nemen als kunstenaar en als werkende. Over de tijd nemen om na te denken over je werk, je eigen ontwikkeling en loopbaan. Over je verdiepen in tarieven en leren nee zeggen. Over zelf de regie nemen en bijvoorbeeld zelf bepalen of en hoe je bereikbaar wilt zijn. Over zelf nieuw werk regelen, in deze of in een andere sector.

Het ging ook over omgangsvormen: elkaar wèl aanspreken als het niet goed gaat. Zelf ook niet te bang zijn om aan te geven wanneer het werk te veel is. Het ging over leren van elkaar, bijvoorbeeld jongere medewerkers van oudere. Deze en nog vele andere oplossingen schetsen een bemoedigend perspectief van een professionele sector en weerbare en zelfbewuste mensen.

Omhoog
Dat is niet in een oogwenk bereikt. Daarvoor moet een ieder zelf aan de slag en tegelijkertijd vraagt het om gezamenlijke inspanningen. Your Life on Stage- een samenwerking van diverse branche- en ondersteunende organisaties in de podiumkunsten – wil precies hierbij ondersteunen. Door kennis en ervaringen te delen en instrumenten en activiteiten te ontwikkelen.

Een mijlpaal zal het Festival Your Life on Stage zijn; een dag wordt waarop inzichten en oplossingen samenkomen. Een dag waarop iedereen die in de podiumkunsten werkt, wordt uitgedaagd en tegelijkertijd concrete handvaten krijgt om mee verder te gaan. We worstelen en komen boven!