We benutten de aanwezige creativiteit van de werknemers in de organisatie en combineren concreet resultaat met het aanleren van een nieuwe werkwijze. Zo realiseren we duurzame oplossingen waar de organisatie zelf mee verder kan.

Het 3-stappenmodel voor innovatie

Om innovatie te organiseren en te realiseren ontwikkelden we een eigen aanpak.
Innovatie bereiken we altijd in drie stappen:
Stap 1_Onderzoek – Inzicht- en idee-ontwikkeling

Stap 1: Onderzoek – Inzicht- en idee-ontwikkeling
We verkrijgen inzicht in het vraagstuk door de ervaring van de gebruikers te onderzoeken. We verkennen kansen en toetsen eerste ideeën. De fase eindigt met één of enkele gekozen ideeën.

Stap 2_Prototypen – Onderdelen testen

Stap 2: Prototypen – Onderdelen testen
We testen het gekozen idee bij de gebruikers in meerdere rondes door middel van prototypen. Dit zijn vereenvoudigde versies van het idee of onderdelen van de oplossing. Leidende vragen zijn: lost de oplossing het probleem op en wat is er nodig om deze oplossing te realiseren? De fase eindigt met een bewezen concept.

Stap 3: Bewezen concept – Het geheel testen

Stap 3: Bewezen concept – Het geheel testen
De organisatie test het concept in zijn geheel. Werkt de oplossing? Hoe verloopt de realisatie, wat kan er beter? Door te experimenteren scherpen we het bewezen concept aan. Na deze fase besluit de organisatie of ze het product of de dienst opneemt in het reguliere aanbod.

David Griethuysen-bevragen

CultuurOntwerp levert een andere manier van werken aan. Ze draaien het om en denken vanuit het product. Dat was interessant! Nu gingen we anderen bevragen en interviewen en hoorden we wat we anders niet horen.

David Griethuysen Zakelijk leider - Het Houten Huis

Onze rol

Elke vraag is uniek. Zo ook de rol van CultuurOntwerp. Wij ontwikkelen samen met de organisatie een route, waarin we de keuze bieden uit verschillende instrumenten en rollen. Ook de intensiteit en de duur van onze begeleiding varieert.
Wij zijn de begeleider van een langlopend ontwikkeltraject, de projectleider van een samenwerkingsverband, de gesprekspartner die inzicht biedt of de workshopleider die energie en inzicht geeft. Elke opdracht is maatwerk.
Wanneer we de nieuwe werkwijze van onderzoek en prototyping introduceren, ligt de nadruk op kennisoverdracht en begeleiden we het team bij de uitvoering. Naderen we de testfase, zorgen we ervoor dat je weet wat je wil testen en hoe je dat aanpakt. We kijken mee met de resultaten en begeleiden bij het kiezen en vertalen van concepten naar de implementatie in de organisatie.
Jan Baanstra-eigenaar ideeen

Anne-Marie stuurt heel organisch. Anne-Marie vraagt door, denkt mee, reikt kennis aan. Wij bleven eigenaar van onze ideeën en daardoor is de uitkomst ook van ons. Daardoor ga je er ook sterk voor om het te realiseren.

Jan Baanstra Zakelijk leider - Dansgroep De Stilte

Kernbegrippen

De gebruiker centraal
Wij stellen de gebruiker centraal. Daarmee krijgen we inzicht in wat hem drijft: welke emoties en ervaringen er spelen en aan welke waarde hij behoefte heeft. Ook anderen op wie het ontwerp impact heeft betrekken we hierbij: belanghebbenden, collega’s, subsidiënten en samenwerkingspartners, leveranciers, bewoners in de wijk, ouders en buren.
Zet de gebruiker centraal
Co-creatie
Wij zijn ervan overtuigd dat de creativiteit die in organisaties aanwezig is een geweldige bron vol oplossingen biedt. We vormen dan ook multidisciplinaire teams met medewerkers uit de organisatie. In co-creatie werken we aan een ontwerpproces waarin de teams innovatieve oplossingen ontwikkelen.
Samen ontwikkel je beter: co-creatie
Iteratief proces
Het ontwerpproces is iteratief: bij elke stap in de ontwikkeling wordt het idee, concept of de dienst getoetst en aangepast. Dit leidt steeds tot een vernieuwde versie die is getoetst en aangepast. In tegenstelling tot een lineair proces, waarbij een idee volledig binnen de organisatie wordt ontwikkeld, gaan de teams al in een vroeg stadium naar buiten. Zo ontwikkelen we betekenisvolle en innovatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker, nu en in de toekomst.
Iets verzinnen, uitzoeken of het werkt en aanpassen, dat is iteratief werken
Creatieve werkvormen
In multidisciplinaire teams waarin diverse ‘talen’ worden gesproken, werkt het goed om gedachten en ideeën snel visueel te maken. Vaak begrijpt iedereen elkaar daardoor beter en komen onduidelijkheden vroeg naar boven.
Creatieve werkvormen zorgen er ook voor dat wensen en behoeften van toekomstige gebruikers snel boven tafel komen en zijn zeer geschikt voor het testen van concepten.
Gebruik de creativiteit en kennis in je organisatie
Mare de Groot - co-creatie stappenplan

CultuurOntwerp heeft een methode van echte co-creatie ontwikkeld. Het is een fijne methodiek die houvast geeft. Het stappenplan helpt, het schetst een kader. Dat is belangrijk als je iets nieuws gaat doen, want dan is het nog lastig om mensen mee te nemen in het proces.

Mare de Groot directeur Studentenzaken - Zuyd Hogeschool